IV Lubelskie Dni Gastroenterologii

IV Lubelskie Dni Gastroenterologii

Szanowni Państwo,

Po kilku latach przerwy spowodowanej pandemią Covid 19 mamy ogromną przyjemność i zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w IV Lubelskich Dniach Gastroenterologii, które odbędą się w dniach 7-8 czerwca 2024 roku.

Podczas Konferencji prezentowane będą istotne tematy dotyczące postępów w diagnostyce i leczeniu chorób przewodu pokarmowego, wątroby i trzustki. Zaproszeni wykładowcy, eksperci z wiodących ośrodków klinicznych w Polsce, przedstawią aspekty praktyczne omawianych zagadnień przydatne specjalistom gastroenterologii, internistom, pediatrom jak również lekarzom rodzinnym w codziennej praktyce lekarskiej. Mamy nadzieje, że Konferencja będzie okazją do nawiązania nowych kontaktów, wymiany doświadczeń i poglądów między uczestnikami, oraz stworzy możliwości ożywionej dyskusji z zaproszonymi ekspertami.

Dołożymy wszelkich starań, aby IV Lubelskie Dni Gastroenterologii osiągnęły jak najwyższy poziom naukowy i organizacyjny, mając jednocześnie nadzieję, że program naukowo-szkoleniowy spełni Państwa oczekiwania, a pobyt w Lublinie pozostanie na długo w Państwa pamięci.

Z wyrazami szacunku i poważania

Prof. dr hab. med. Halina Cichoż-Lach

Przewodnicząca Komitetu Naukowego
IV Lubelskich Dni Gastroenterologii

Zespół Kliniki Gastroenterologii z Pracownią Endoskopową
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii