Izencytynib – pomysł na zupełnie inny, bo działający miejscowo, JAK inhibitor

Czy izencytynib jako JAK inhibitor działa bardziej selektywnie w IBD, czyli w zapaleniu jelita grubego i w chorobie Crohna?

Toxicological Sciences, marzec 2022 r. Cecha selektywności jelitowej jest wiązana przede wszystkim z lekami antyintegrynowymi. Czy ten pomysł można zrealizować również w grupie podawanych doustnie JAK inhibitorów? CO WIADOMO – szereg istotnych działań niepożądanych JAK inhibitorów wynika z ich ogólnoustrojowego działania. Izencytynib (TD-1473) jest podawanym doustnie inhibitorem wszystkich kinaz janusowych (pan-JAK) . Kinazy te oddziałują na system transdukcji sygnału biochemicznego wewnątrz komórki (układ STAT) i wpływają na transkrypcję genów białek m.in. biorących udział w procesie zapalnym . Działaniu ogólnoustrojowemu tych leków przypisuje się zaburzenia hematopoezy, zakażenia, zaburzenia lipidowe, incydenty zakrzepowo-zatorowe . Izencytynib po podaniu doustnym dzięki niskiej biodostępności był w małym stopniu obecny w krążeniu systemowym w porównaniu do stężeń w tkankach przewodu pokarmowego zarówno u zwierząt jak i u ludzi , . W badaniach na szczurach i psach w dawkach wielokrotnie większych od stosowanych u ludzi, bo odpowiednio 1000 i 30 mg/kg/dobę izencytynib powodował tylko minimalne zmiany w obrazie krwi obwodowej i był wykrywany w minimalnym stężeniu w krążeniu systemowym . Wydaje się zatem, że spełniono warunek ograniczenia ogólnoustrojowego działania tego leku. W badaniach wczesnej fazy u osób z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego obserwowano trend w zmniejszeniu aktywności choroby . Referencje: Hardwick RN i wsp. Gut-Selective Design of Orally Administered…

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.