Jabłko do jabłka, czyli poprawianie CRP. Jaka wartość rzeczywiście definiuje ciężki rzut colitis ulcerosa?

CRP - Jaka wartość rzeczywiście definiuje ciężki rzut colitis ulcerosa?

JCC, sierpień 2022 r. Mimo że wytyczne zawierają już co do tego kryterium sugestie, zespół z Brisbane przeprowadził wnikliwą analizę kliniczną, aby doprecyzować i potwierdzić w praktyce wartość CRP, która odpowiada ich zdaniem założeniom rozpoznawania ciężkiego rzutu tej choroby. Zatem ile mg/L białka C-reaktywnego odpowiada 30 mm/h opadania erytrocytów (OB)? Nowe dane.

CO WIADOMO – znane od 1955 r. kryteria Truelova i Wittsa zawierają m.in. odczyn Biernackiego, który w najcięższych przypadkach  powinien przekraczać 30 mm/h [1].

Z czasem jego miejsce np. w wytycznych ECCO zaczęło zajmować białko C-reaktywne.

Wytyczne ECCO wskazują na próg 30 mg/L stężenia CRP, powyżej którego, po spełnieniu pozostałych kryteriów, można mówić o ciężkim rzucie colitis ulcerosa [2].

CO NOWEGO – w latach 1997-2017 w Royal Brisbane and Women’s Hospital zbierano prospektywnie w sposób wysoce wystandaryzowany bardzo szczegółowe dane od kolejnych pacjentów zgłaszających się z ciężkim rzutem wrzodziejącego zapalenia jelita grubego.

Celem było wyznaczenie progu odcięcia stężenia CRP, który najbardziej by korespondował z progiem OB 30 mm/h w zakresie oceny bieżącego stanu klinicznego, w tym oceny endoskopowej i histologicznej przy przyjęciu do szpitala oraz podczas obserwowania odpowiedzi na leczenie. Uwzględniono też zapotrzebowanie na procedury ratunkowe (cyklosporyna, infliksymab, kolektomia).

KONTEKST – oba analizowane parametry (OB i CRP) mają niezwykle długą historię zastosowania i są powszechnie znane. Próba ich porównania niemal dzień po dniu, z wykorzystaniem całego nowoczesnego armamentarium diagnostycznego, sprawiła, że powstał wywód niezwykle jasny w swej konstrukcji i wdzięczny do przestudiowania.

Zachęcamy każdego, kto znajdzie chwilę czasu, do zapoznania się ze szczegółami oryginalnego doniesienia także dlatego, że zastosowane w tej pracy miary oceny i walidacji wyników sprawiają, że zapewne będzie to jedna z częściej cytowanych publikacji o tym zagadnieniu.

O innym ciekawym spostrzeżeniu w zakresie patofizjologii IBD piszemy w notatce Zapomniany objaw.

Referencje:

  1. Truelove SC, Witts LJ. Cortisone in ulcerative colitis; final report on a therapeutic trial. Br Med J. 1955 Oct 29;2(4947):1041-8. doi: 10.1136/bmj.2.4947.1041
  2. Strum i wsp. ECCO-ESGAR Guideline for Diagnostic Assessment in IBD Part 2: IBD scores and general principles and technical aspects J Crohns Colitis. 2019 Mar 26;13(3):273-284. doi: 10.1093/ecco-jcc/jjy114
  3. Croft A i wsp. Markers of Systemic Inflammation in Acute Attacks of Ulcerative Colitis: What Level of C-reactive Protein Constitutes Severe Colitis? J Crohns Colitis . 2022 Aug 4;16(7):1089-1096. doi: 10.1093/ecco-jcc/jjac014

Fotografia: StockSnap / Pixabay

Aby napisać do redakcji, zaloguj się.


Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.