Jaja włosogłówki (Trichuris suis) – ponownie analizowano ich przydatność w indukowaniu remisji colitis ulcerosa

Doniesienia z DDW'2023 Chicago
DDW'23

DDW’23. Oceniono w badaniu w prospektywnym kontrolowanym placebo z randomizacją stosowanie jaj włosogłówki (Trichuris suis) w indukowaniu remisji wrzodziejącego zapalenia jelita grubego.

Czy rzeczywiście było to pierwsze – jak deklarowali podczas DDW autorzy – prospektywne badanie z randomizacją oceniające skuteczność stosowania jaj włosogłówki świńskiej Trichuris suis (TSO) u chorych z colitis ulcerosa, trudno jest potwierdzić.

Kwerenda Pubmed pozwala odszukać metaanalizę badań z randomizacją, które wcześniej oceniały taką terapię. Doszukano się na jej potrzeby już wówczas – w 2017 r. – trzech takich badań we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego oraz trzech w chorobie Leśniowskiego-Crohna [1].

Jak dotąd nie ma dowodów na korzyści z zastosowania jaj włosogłówki świńskiej w terapii IBD, niemniej publikacja z DDW’23 przynosi potrzebną, bo bardziej szczegółową wiedzę z dość długiej obserwacji i systematycznej okresowej inokulacji.

Pacjenci z umiarkowanie nasilonymi objawami choroby (MS 6-10) do dotychczasowej standardowej terapii w ciągu kolejnych 24 tygodni co 2 tygodnie dodatkowo otrzymywali po 7500 TSO lub placebo.

Choć w 12 tygodniu częściej obserwowano remisję w grupie aktywnie leczonych, to jednak w 24 tygodniu była ona w tej grupie jedynie u 30%, a w grupie placebo u 34%, zatem korzystny efekt był tylko przejściowy [2].

Referencje:

  1. Huang X i wsp. Trichuris suis ova therapy in inflammatory bowel disease: A meta-analysis. Medicine (Baltimore). 2018 Aug;97(34):e12087.
  2. Prosberg M. A randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial on efficacy and safety of probiotic treatment with trichuris suis ova in patients with ulcerative colitis. DDW ePoster Library. Prosberg M. 05/09/2023; 380620; Tu1715.

Fotografia: poohchisa tunsiri / Pixabay

Aby napisać do redakcji, zaloguj się.


Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.