Jak często placebo goi śluzówkę?


Nie jest w pełni znany mechanizm efektu placebo, także w IBD. Jest on nie tylko ciekawostką kliniczną, ale też ważnym czynnikiem wpływającym na projektowanie i interpretację wyników badań leków. We wstępie do jednej z metaanaliz w Cochrane Library czytamy: … częstość występowania efektu placebo jest wykorzystywana do obliczenia liczby pacjentów biorących udział w projektowanych badaniach klinicznych nowych terapii. W idealnych warunkach (…) badacze starają się zminimalizować efekt placebo, aby możliwie najdokładniej określić rzeczywistą różnicę pomiędzy leczeniem aktywnym a kontrolą w badaniu z udziałem jak najmniejszej liczby osób. Oznaczałoby to, że badania kliniczne, które są bardzo kosztowne, mogłyby być projektowane z udziałem małych grup chorych, w sposób bardziej efektywny, mniejszym nakładem środków, aby ostatecznie zaoferować pacjentom nowe leki w krótkim czasie”. . Zatem nie jest to – jak napisaliśmy we wstępie ­­– tylko ciekawostka, czy też zagadka kliniczna. Niedoszacowanie wielkości efektu placebo – zapewne z powodu sposobu zdefiniowania kryteriów włączenia do badania, które także są czynnikami decydującymi o wielkości tego zjawiska już podczas interwencji – doprowadziło do fiaska niejeden duży projekt badawczy. Były to nie tylko straty finansowe, ale być może też utracone szanse na nowe terapie. Na początek kilka informacji z aktualnych opracowań o częstości tego zjawiska. PUNKT WIDZENIA W…

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.