Jak długo po porodzie wedolizumab utrzymuje się w krążeniu dziecka?


APh&T. Jeśli matka otrzymywała w czasie ciąży lek o potencjalnie immunosupresyjnym działaniu uważa się, że jego obecność w organizmie zdrowego noworodka może wiązać się z ryzykiem infekcji. Jak długo to zwiększone ryzyko może trwać? PUNKT WIDZENIA PROBLEM KLINICZNY – potrzeba więcej danych, aby ocenić ryzyko działań niepożądanych u noworodka, który w życiu płodowym był eksponowany na lek immunosupresyjny. CO WIADOMO – wedolizumab przenika przez łożysko i przechodzi do krążenia dziecka . Leki biologiczne, takie jak wedolizumab, zwiększają ryzyko zakażeń . CO NOWEGO – przy okazji prospektywnego badania obserwacyjnego, w którym u 50 kobiet z IBD zmierzono stężenie leku we krwi (uwzględniono infliksymab, adalimumab, wedolizumab) w okresie przed poczęciem, w każdym z trymestrów ciąży, w okresie okołoporodowym i w połogu . W przypadku 17 par matka-dziecko mediana stężeń wedolizumabu u dziecka, które oceniano po porodzie była niższa niż mediana stężeń u matki (P < 0.05), a relacja ta wynosiła 7/10 . Wedolizumab był już niewykrywalny w krążeniu dziecka pomiędzy 15. a 16. tygodniem po porodzie . Autorzy konkludują, że w przeciwieństwie do infliksymabu i adalimumabu, stężenie wedolizumabu we krwi pępowinowej jest niższe niż w krążeniu matki i wydaje się on szybko zanikać z krążenia dziecka . KONTEKST – informacje te są…

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.