Jak to się dzieje, że palenie papierosów zwiększa ryzyko raka jelita grubego?

palacze częściej chorują na raka jelita grubego

Wpływ dymu tytoniowego na krtań, oskrzela czy płuca jest bezpośredni. Tymczasem palacze częściej chorują także na inne nowotwory, w tym na raka jelita grubego. Jaki jest mechanizm tego zjawiska?

​Na Uniwersytecie w Hong-Kongu przeprowadzono eksperyment, którego wyniki niedawno opublikowano w Gut, czyli w jednym z najbardziej prestiżowych brytyjskich pism zajmujących się patologiami przewodu pokarmowego.

Myszy oddychały dymem przez około jedną szóstą do jednej czwartej dni swojego życia

Po 28 tygodniach ekspozycji na dym tytoniowy u myszy oceniono rodzaj bakterii występujących w kale oraz stężenie substancji sprzyjających powstawaniu nowotworów.

Co więcej przeniesienie tych niekorzystnych kultur bakteryjnych do jelita myszy wcześniej hodowanych w warunkach zupełnie sterylnych, czyli o „czystym” jelicie, powodowało nasilone mnożenie się komórek nabłonka jelitowego, co bywa obserwowane w stanach poprzedzających powstanie nowotworu.

Sugeruje się w podsumowaniu, że odzwierciedla to mechanizm w jakim dym tytoniowy może sprzyjać rozwojowi raka jelita grubego.

Referencje:

  1. Xiaowu Bai X i wsp Cigarette smoke promotes colorectal cancer through modulation of gut microbiota and related metabolites Gut . 2022 Apr 6;gutjnl-2021-325021. doi: 10.1136/gutjnl-2021-325021

Fotografia: Alexa / Pixabay