Karmienie piersią zmniejsza ryzyko zgonu z powodu nowotworów i chorób sercowo-naczyniowych u kobiet

Karmienie piersią zmniejsza ryzyko zgonu z powodu nowotworów i chorób sercowo-naczyniowych u kobiet

The Lancet, eClinicalMedicine, październik 2022 r. Dotychczas było już wiadomo, że karmienie piersią zmniejsza ryzyko wielu chorób u kobiet. Obecnie na podstawie wieloletniej systematycznej obserwacji grupy pielęgniarek oceniono jego wpływ także na śmiertelność z powodu dwóch najczęściej występujących przyczyn zgonów.

Korzystając z grantów The National Institutes of Health zespól z Harvardu, z Chan School of Public Health opublikował kolejną analizę danych pochodzących z ogromnego projektu badawczego prowadzonego już od prawie 40 lat w USA Nurses’ Health Study (1986-2016) oraz Nurses’ Health Study II (1989-2019).

Tym razem do analizy włączono dane od 166 708 kobiet. We wszystkich podgrupach pań, które utworzono na podstawie przedziałów łącznego czasu trwania karmienia przez nie piersią (4–6 miesięcy, 7–11, 12–23, oraz ≥24 miesiące) ryzyko zgonu z powodu nowotworu było niższe, niż wśród kobiet, które karmiły co najwyżej 3 miesiące.

Różnice były niewielkie, ale istotne statystycznie. Ta sama zależność była odnotowana dla ryzyka zgonu z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego.

Refeencja:

  1. Wang YX i wsp. Breastfeeding duration and subsequent risk of mortality among US women: A prospective cohort study EClinicalMedicine. 2022 Oct 13;54:101693. doi: 10.1016/j.eclinm.2022.101693. eCollection 2022 Dec.

Fotografia: sam moody / Pixabay