Brak odpowiedzi na leki biologiczne lub jej utrata. Czy kluczem są zjawiska farmakokinetyczne?

Brak odpowiedzi na leki biologiczne lub jej utrata. Czy kluczem są zjawiska farmakokinetyczne?

J of Clin Med. To kolejne dwa z szeregu niezwykle ciekawych zagadnień farmakologii klinicznej IBD. Ważny fragment tego zjawiska opisują autorzy z Beth Israel Deaconess Medical Center w Bostonie, w Massachusetts. Jakie czynniki wpływają na klirens leku biologicznego w surowicy, co może wiązać się z brakiem lub utratą odpowiedzi na leczenie, a nawet być wczesnym prognostykiem nawrotu choroby? W publikacji z marca 2022 r., którą omawialiśmy w portalu, prof. Séverine Vermeire przytaczała dane z obserwacji kohorty 747 pacjentów z IBD leczonych anty-TNFα w ośrodku w Leuven. Wynikało z nich m.in., że w grupie, która utraciła odpowiedź, zdecydowana większość (72,5%) miała stężenie leku w przedziale uznawanym za terapeutyczny i jednocześnie nie wykazywała obecności przeciwciał przeciw lekowi (ADA) . Zatem te powszechnie brane pod uwagę przyczyny utraty odpowiedzi na leczenie w rzeczywistości nie występują u 7 na 10 chorych. Więcej o kontekście tego doniesienia można przeczytać w artykule: Prof. Vermeire z zespołem komentują przyczyny utraty odpowiedzi na anty-TNFα. Dalszych ciekawych szczegółów dostarcza publikacja z końca 2023 r. zamieszczona w Journal of Clinical Medicine wspomnianych na wstępie autorów z Beth Israel Deaconess Medical Center, którzy zajmują się w niej klirensem leków biologicznych . W dyskusji do wykonanego przeglądu piśmiennictwa piszą: Optymalna dawka leku…

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.

This will close in 20 seconds

Zamierzasz wylogować się z witryny
ibdinfocus.com?

WYLOGUJ SIĘ

This will close in 0 seconds