Kolejne wskazanie dla wedolizumabu?

Kolejne wskazanie dla wedolizumabu?

Cell Ther, marzec 2021 r. Nowe formalne wskazanie dla leku zawsze jest korzyścią dla kolejnych grup pacjentów. PROBLEM KLINICZNY – objawy z dolnego odcinka przewodu pokarmowego w przebiegu choroby przeszczep przeciw gospodarzowi (GvHD) wiążą się między innymi z nasilonym zapaleniem błony śluzowej jelita i mają złe rokowanie . Byłoby niezwykle istotną zmianą, gdyby wedolizumab wpływał na zmniejszenie tej reakcji. PUNKT WIDZENIA CO NOWEGO – oceniono przydatność VDZ u 20 chorych, średnia wieku 46 lat (23-71) z ciężką, steroidooporną chorobą przeszczep-przeciw gospodarzowi (GvHD), stosując go w trzeciej lub dalszych liniach leczenia, czyli w przypadkach braku odpowiedzi na steroidy, ruxolitynib, a niekiedy także na inne leki . Odpowiedź na leczenie (Overall Response Rate) i pełna odpowiedź (CR – Complete Response) w 14, 28 i 56 dniu od podania VDZ wynosiła odpowiednio w tych punktach czasu: 45% (CR – 25%), 35% (CR 20%) i 25% (CR 20%). W subpopulacji po niepowodzeniu leczenia ruxolitynibem wyniki były nieco lepsze. Całkowite 6 miesięczne przeżycie wynosiło 35% (95% CI 16-55). Zmarło 15 chorych, z czego 14 z powodu GvHD i 1 z powodu nawrotu białaczki. W tym czasie u 16 chorych odnotowano w sumie 44 epizody zakażeń o różnej etiologii, głównie wirusowej. Lek był dobrze tolerowany, choć…

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.