Kolonoskopia – wszystkie ręce na pokład. Jak najlepiej wykorzystać szansę na miarodajny wynik tego badania?

Kolonoskopia – wszystkie ręce na pokład. Jak najlepiej wykorzystać szansę na miarodajny wynik tego badania?

Ponieważ obciążenie pracą personelu pracowni endoskopowych jest duże, poszukuje się sposobów takiego informowania pacjentów o czekających ich badaniach, aby samodzielne przygotowanie w warunkach domowych było nie tylko możliwe, ale i skuteczne.

Wydawałoby się, że wystarczą w tym celu działania oparte na osobistym doświadczeniu lekarza lub pielęgniarki.

Czy aplikacja komputerowa może w przygotowaniu do kolonoskopii zastąpić pielęgniarkę?

W tym celu skonstruowano prosty eksperyment medyczny.

Lekarze mieli w powszechnie przyjętej tzw. skali Boston, ocenić stopień oczyszczenia jelita do zabiegu. Przy czym nie wiedzieli, kto „instruował” pacjenta – pielęgniarka czy aplikacja.

Przydział pacjentów do każdej z tych dwóch grup był skutkiem swojego rodzaju losowania zwanego randomizacją.

Wiadomo bowiem, że dzięki temu takie grupy są do siebie bardzo podobne (np. składają się z takiej samej liczby mężczyzn co kobiet, tyle samo szczupłych co otyłych itd.) i dlatego porównanie wyników w obu grupach jest bardziej wiarygodne.

Wykazano w ten sposób, że opracowany program edukacyjny jest nie gorszy niż dotychczasowa rutyna

Referencja:

  1. Veldhuijzen G. i wsp. Computer-based patient education is non-inferior to nurse counselling prior to colonoscopy: a multicenter randomized controlled trial Endoscopy. 2021 Mar;53(3):254-263 Doi: 10.1055/a-1225-8708

Fotografia: Jess Foami / Pixabay