Komórki macierzyste w leczeniu zwężeń jelita w chorobie Leśniowskiego-Crohna

Komórki macierzyste w leczeniu zwężeń jelita w chorobie Leśniowskiego-Crohna

JCC, marzec 2022 r. Pozyskane ze szpiku kostnego mezenchymalne komórki macierzyste podano w miejsce zwężenia jelita pacjentom z chorobą Leśniowskiego-Crohna. Jakie były efekty tej metody terapeutycznej i czy są szanse na jej dalszy rozwój?

CO NOWEGO – opublikowano pilotowe badanie zespołu z University Hospital CHU w Liège.

W tygodniu 12 u 5 pacjentów była albo całkowita rezolucja zmiany (n=2), przez co autorzy rozumieją możliwość przejścia aparatem poza zwężenie, albo rezolucja częściowa (n=3), co oznaczało jedynie poszerzenie średnicy zwężenia.

W tygodniu 48 możliwa była ocena efektów leczenia u 7 pacjentów, z których 4 spełniało opisane wyżej kryterium rezolucji.

O trzech pozostałych chorych wiadomo, że jeden był leczony operacyjnie, u kolejnego wystąpiła perforacja, a z trzecim utracono kontakt [3].
Autorzy interpretują zaobserwowane zmiany w stosunku do punktu wyjścia jako nieznamienne.

KOMENTARZ – badanie ma wyjątkowo silnie zaznaczony pilotażowy charakter. Nie zawiera dobrze zdefiniowanych punktów końcowych, a jedynie ich archaiczne surogaty, nie mówiąc już o braku grupy kontrolnej.

Referencje:

  1. Garcia-Olmo D i wsp. Follow-up Study to Evaluate the Long-term Safety and Efficacy of Darvadstrocel (Mesenchymal Stem Cell Treatment) in Patients With Perianal Fistulizing Crohn’s Disease: ADMIRE-CD Phase 3 Randomized Controlled Trial Dis Colon Rectum 2022 May 1;65(5):713-720 doi: 10.1097/DCR.0000000000002325.
  2. Kotze PG i wsp. Darvadstrocel for the treatment of patients with perianal fistulas in Crohn’s disease. Drugs Today (Barc). 2019 Feb;55(2):95-105.  doi: 10.1358/dot.2019.55.2.291433.
  3. Vieujean S i wsp. Mesenchymal Stem Cell Injection in Crohn’s Disease Strictures: A Phase I–II Clinical Study Journal of Crohn’s and Colitis, Volume 16, Issue 3, March 2022, Pages 506–510, https://doi.org/10.1093/ecco-jcc/jjab154.

Fotografia: Dimitris Vetsikas / Pixabay

Aby napisać do redakcji, zaloguj się.


Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.