Który środek jest bardziej skuteczny w przygotowaniu jelita do kolonoskopii u dzieci? Przegląd systematyczny

Który środek jest bardziej skuteczny w przygotowaniu jelita do kolonoskopii u dzieci? Przegląd systematyczny

Pediatr Gastroenterol Hepatol Nutr. Pikosiarczan sodu z cytrynianem magnezu w metaanalizach badań przeprowadzonych u dorosłych jest tak samo skuteczny jak preparaty oparte na makrogolach. Czy to porównanie wypada tak samo u dzieci? Najbardziej aktualna ocena zespołu analityków z Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. PUNKT WIDZENIA CO WIADOMO – jak już na wstępie autorzy przywołanego przeglądu zwracają uwagę na istotną, praktyczną odrębność w populacji pediatrycznej: …samo przygotowanie do badania jest szczególnie uciążliwe dla dzieci, ponieważ są one zmuszane do wypicia w krótkim czasie dużej ilości płynu o często dla nich nieakceptowalnym smaku.” Wytyczne ESGE i ESPGHAN do przygotowania do kolonoskopii rekomendują zarówno preparaty produkowane w oparciu o makrogole jak i zawierające pikosiarczan sodu z cytrynianem magnezu . Podstawą tych zaleceń są metaanalizy i przeglądy systematyczne, które zgodnie potwierdzają, że są one tak samo efektywną metodą w przygotowaniu do kolonoskopii , . Dominuje też pogląd, że preparaty z pikosiarczanem i cytrynianem magnezu są lepiej oceniane przez pacjentów i w większym stopniu są przez nich akceptowalne. CO NOWEGO – po kwerendzie MEDLINE, EMBASE i bazy Cochrane zespół z WUM zakwalifikował do przeglądu cztery badania z udziałem dzieci (n=390), w których zastosowano randomizację i była wysoka jakość danych cząstkowych . Metaanaliza dwóch z nich, w…

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.

This will close in 20 seconds

Zamierzasz wylogować się z witryny
ibdinfocus.com?

WYLOGUJ SIĘ