Leczenie biegunki po zastosowaniu inhibitorów immunologicznego punktu kontrolnego (ICI)

Doniesienia z DDW'23 Chicago
DDW'23

DDW’23. Opublikowano etapową analizę porównania – prowadzonego w badaniu z randomizacją– skuteczności infliksymabu i wedolizumabu w leczeniu biegunki po ICI u pacjentów onkologicznych. Inhibitory immunologicznego punktu kontrolnego (Immune Checkpoint Inhibitors- ICI) mają zastosowanie we wskazaniach onkologicznych. Jak wynika z metaanaliz u ok. 1% pacjentów może wystąpić zapalenie jelita grubego i biegunka . Obecnie trwa ocena infliksymabu i wedolizumabu u osób leczonych inhibitorami immunologicznego punktu kontrolnego, u których wystąpiło takie działanie niepożądane. W Chicago zaprezentowano cząstkowe wyniki projektu, do którego w sumie będzie włączonych po 50 pacjentów do każdego z ramion. Na obecnym etapie u 7/7 z już leczonych infliksymabem (5 mg/kg) oraz 5/6 leczonych wedolizumabem (300 mg iv) odnotowano remisję kliniczną w 2 tygodniu obserwacji. To oraz podobna częstość remisji bez GCS po 4 tygodniach, a także możliwość powrotu do leczenia ICI u niektórych chorych, pozwala autorom sugerować, że oba leki być może będą podobnie skuteczne w tym wskazaniu . Referencje: Nielsen H, Immune checkpoint inhibitor-induced diarrhea and colitis: incidence and management. A systematic review and meta-analysis DDW ePoster Library. Nielsen O. 05/23/2022; 353182; Mo1114. Wang Y. i wsp. Randomized clinical trial of infliximab versus vedolizumab for immune checkpoint inhibitor related colitis DDW ePoster Library. Wang Y. 05/09/2023; 380639; Tu1734.…

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.