Czy najnowsze terapie są skuteczne w zapaleniu ograniczonym do odbytnicy?

Czy najnowsze terapie są skuteczne w zapaleniu ograniczonym do odbytnicy?

Clin Gastroenterol Hepatol. Zmiany zapalne w samej odbytnicy często utrzymują się uporczywie i niekiedy trudno jest uzyskać ich remisję. Stąd zainteresowanie wynikiem oceny leków biologicznych i drobnocząsteczkowych w tym wskazaniu przeprowadzonej w Belgii. Jak słusznie zauważają autorzy – są wśród nich Severine Vermeire oraz Mark Ferrante – z wielu badań klinicznych pacjenci z izolowanym zapaleniem odbytnicy, czyli proctitis ulcerosa, byli wykluczani. Stworzyło to istotną lukę w istniejącej wiedzy na temat skuteczność leków biologicznych, ale i drobnocząsteczkowych, w tej grupie pacjentów. W Belgii oceniono w retrospektywnym wieloośrodkowym badaniu efektywność nowoczesnego leczenia ponadstandardowego u osób ze zmianami aktywnymi, co oznaczało co najmniej 2 pkt w endoskopowej części skali Mayo, i o zasięgu nie większym niż 15 cm. Zebrano dane o 167 kolejnych pacjentach, w większości wcześniej nieleczonych biologicznie, u których terapia standardowa zawiodła. Zgodnie z dokumentacją w tej grupie przeprowadzono łącznie 223 kursy leczenia ponadstandardowego (38 adalimumabem, 14 golimumabem, 54 infliksymabem, 9 ustekinumabem, 99 wedolizumabem, 9 tofacytynibem). Pierwszorzędowy punkt końcowy w tej ocenie stanowiła remisja kliniczna bez sterydów (MS<2, a w każdej z podskal nie więcej niż 1), co udało się osiągnąć u 36,3% pacjentów. W analizie wieloczynnikowej z tym korzystnym efektem terapeutycznym wiązało się stosowanie wedolizumabu (p<0.001), umiarkowana aktywność endoskopowa (p<0.002)…

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.

This will close in 20 seconds

Zamierzasz wylogować się z witryny
ibdinfocus.com?

WYLOGUJ SIĘ