Czy leki inkretynowe zwiększają ryzyko nieswoistych chorób zapalnych jelit?

Czy leki inkretynowe zwiększają ryzyko nieswoistych chorób zapalnych jelit?

JCC, Luty 2023 r. W badaniu populacyjnym w Danii zweryfikowano doniesienia wskazujące na ryzyko wystąpienia nieswoistych chorób zapalnych jelit u osób stosujących niektóre leki inkretynowe. To dynamicznie rozwijająca się grupa, do której należy m.in. liraglutyd (Saxenda), semaglutyd (Ozempic), czy dulaglutyd (Trulicity). Co nowego? Podczas kongresu ECCO’23 opublikowano wyniki dużego badania populacyjnego przeprowadzonego na podstawie danych z lat 2007-2018 w Danii. Porównano w nim leczenie analogiami GLP-1 z innymi terapiami hipoglikemizującymi w odniesieniu do ryzyka wystąpienia wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i choroby Leśniowskiego-Crohna . Wcześniejsze doniesienia na temat ryzyka IBD po inhibitorach DPP4 były rozbieżne . Jak deklarują autorzy tej publikacji, oceny takiej zależności w stosunku do agonistów GLP-1 dotychczas nie było. Leki inkretynowe takie jak analogi GLP-1, które pobudzają receptor dla glukagonopodobnego peptydu 1, oraz inhibitory DPP4, które blokują dipeptydylopeptydazę 4, działają korzystnie na stężenie glukozy, nie powodując wzrostu ryzyka hipoglikemii, poprawiają profil lipidowy, zwiększają uczucie sytości . W badanej kohorcie spośród 177 950 pacjentów, u których po raz pierwszy przepisano leczenie hipoglikemizujące, u 412 wystąpiły objawy IBD, mediana obserwacji 4.84 roku (95% CI 4.82 – 4.87). W analizie regresyjnej nie wykazano wzrostu ryzyka wystąpienia choroby zapalnej jelit u osób stosujących leki z grupy agonistów GLP-1 HR 0.96 (95% CI: 0.72…

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.