Leki w nadciśnieniu – wyższa efektywność porannego czy wieczornego ich podawania?

Leki w nadciśnieniu – wyższa efektywność porannego czy wieczornego ich podawania?

The Lancet, październik 2022 r. Są przesłanki zarówno, aby zalecać przyjmowanie leków hipotensyjnych po przebudzeniu, ale też za tym, aby stosować je wieczorem. Jak wypadło badanie bezpośrednio porównujące te terapie?

Dzięki wsparciu British Heart Foundation zespół z Wielkiej Brytanii przeprowadził ciekawe badanie wychodząc z kilku przesłanek.

W sumie danych literaturowych o dobrej jakości, czyli najbardziej przydatnych do rozstrzygnięcia tego istotnego dylematu jest mało.

CO NOWEGO – zaproszono do badania klinicznego dużą grupę 21 104 pacjentów w wieku średnio 65,1 lat z nadciśnieniem tętniczym, z których mniej więcej połowa miała za zadanie przyjmować swoje leki na nadciśnienie rano (6.00-10.00), a pozostali wieczorem ( 20.00-24.00). Całą grupę obserwowano przez nieco ponad 5 lat.

KONTEKST – badanie miało wysoką wartość, ponieważ losy pacjentów były śledzone na bieżąco (prospektywnie), w bardzo ujednolicony sposób, a przydział do jednej z dwóch grup był losowy (randomizacja).

Pierwszy nasuwający się wniosek jest prosty.

Nie ma powodu narzucać pacjentom pory przyjmowania leków hipotensyjnych, co zresztą sugerują sami autorzy. Mogą je brać wtedy, kiedy im jest wygodniej, byle przyjmowali je systematycznie.

Ponadto przyjmowanie niektórych leków w ciągu dnia, jakby w sąsiedztwie posiłku, może zmniejszyć ich wchłanianie (biodostępność).

Zatem z praktycznego punktu widzenia wydaje się ważne, aby te dodatkowe przesłanki uwzględnić.

Jeśli jednak będzie miał z tym kłopot, lepiej zasugerować pewien poranny rytuał, który ma większe szanse przetrwać.

Referencje:

  1. Mackenzie IS i wsp. Cardiovascular outcomes in adults with hypertension with evening versus morning dosing of usual antihypertensives in the UK (TIME study): a prospective, randomised, open-label, blinded-endpoint clinical trial Lancet. 2022 Oct 22;400(10361):1417-1425. doi: 10.1016/S0140-6736(22)01786-X. Epub 2022 Oct 11.

Fotografia: Engin Akyurt / Pixabay

This will close in 20 seconds

Zamierzasz wylogować się z witryny
ibdinfocus.com?

WYLOGUJ SIĘ

This will close in 0 seconds