Mesalazyna. Jak często oceniać funkcję nerek u chorych z IBD otrzymujących ten lek?

Mesalazyna. Jak często oceniać funkcję nerek u chorych z IBD otrzymujących ten lek?

Dig Liver Dis, grudzień 2021 r. Każda wskazówka w tym względzie jest cenna. Tym razem głos w dyskusji w postaci wspólnego stanowiska francuskich ekspertów „The MONITORED Consensus”. PUNKT WIDZENIA CO WIADOMO – na funkcję nerek u chorych z IBD może mieć wpływ nefrotoksyczność np. mesalazyny . Niekorzystnie może też oddziaływać wystąpienie objawów pozajelitowych lub powikłań choroby (np. kamica nerkowa, amyloidoza) . CO NOWEGO – zdaniem grupy francuskich badaczy nie ma jednego standardu oceny czynności nerek u chorych z IDB wskazującego rodzaj badań oraz częstość ich wykonywania . Grupa z udziałem m.in. prof. Peyrin-Biroulet na drodze konsensusu delfickiego uzgodniła listę parametrów, których ocena powinna być – ich zdaniem – podstawą ewentualnego kierowania pacjentów na konsultację nefrologiczną. Wskazali kreatyninę, GFR, jonogram, mocznik w surowicy oraz stosunek białka do kreatyniny w moczu . Sugerują też, aby parametry te były oceniane: z chwilą postawienia rozpoznania, przed wdrożeniem każdego nowego leku, a potem corocznie z myślą o wykrywaniu manifestacji pozajelitowych oraz ocenie tolerancji leków. W przypadku samej mesalazyny zgodzono się, że pierwsza ocena jej ewentualnej nefrotoksyczności powinna być wykonana po trzech miesiącach od rozpoczęcia terapii a potem co 6 miesięcy . W odniesieniu do leków biologicznych uznano, że badanie kontrolne funkcji układu moczowego raz w…

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.