Migrena u chorych z IBD. Metaanaliza

Migrena u chorych z IBD. Metaanaliza

Int J Prev Med. Czy migrena jest częstą współchorobowością w grupie chorych z nieswoistą chorobą zapalną jelit? Na podstawie przeglądu systematycznego doniesień dostępnych do maja 2021 roku w głównych bazach danych i wykonanej metaanalizy wyselekcjonowanych z tej puli 10 badań o różnej konstrukcji, oszacowano, że skumulowana chorobowość (pooled prevalence) w odniesieniu do migreny u osób z rozpoznaną nieswoistą chorobą zapalną jelit wynosi 19% (95% CI: 15-22%). Przy czym we wrzodziejącymi zapaleniu jelita grubego było to 10% (95% CI: 4-15%) (I2 = 99,8%, p < 0,001) a w chorobie Leśniowskiego-Crohna 24% (95% CI: 17-30%) (I2 = 98,8%, p< 0,001). Skumulowane ryzyko wystąpienia migreny w tej grupie pacjentów jest wyższe o połowę OR 1,51 (95% CI: 1-2,27) (I2 = 90,8%, P < 0,001). Referencje: Olfati H i wsp. The Prevalence of Migraine in Inflammatory Bowel Disease, a Systematic Review and Meta-Analysis Int J Prev Med. 2023 May 27;14:66. Doi: 10.4103/ijpvm.ijpvm_413_21. Fotografia: Gerd Altmann / Pixabay Aby napisać do redakcji, zaloguj się.

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.

This will close in 20 seconds

Zamierzasz wylogować się z witryny
ibdinfocus.com?

WYLOGUJ SIĘ