Mikrobiom u osób z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, które są w długotrwałej remisji, jest zbliżony do mikrobiomu u osób zdrowych. W grupie 111 osób, w której znajdowali się zarówno pacjenci z zaostrzeniem, w krótko trwającej oraz w już długiej remisji jak i osoby zdrowe, oceniono różnorodność mikrobioty z zastosowaniem sond 16S RNA i PCR. Mniejsza różnorodność gatunków, szczególnie syntetyzujących maślany, i nadreprezentacja potencjalnie szkodliwych szczepów była wyraźna w grupie pacjentów z aktywną chorobą lub będących w remisji jedynie od niedawna. Natomiast w analizie regresyjnej wysoki wskaźnik Shannona, co przemawia za dużą różnorodnością, oraz bogactwo Akkermansia muciniphila niezależnie wiązały się z kliniczną remisją w czasie następnych 24 miesięcy obserwacji. Iloraz szans (OR) na remisję oszacowano wówczas na odpowiednio 4,83 i 4,9. Inflamm Bowel Dis . 2023 Sep 1;29(9):1362-1369. Doi: 10.1093/ibd/izad058. Aby napisać do redakcji, zaloguj się.

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.