Mirikizumab rozwija żagle

W miesiąc po publikacji danych o skuteczności mirikizumabu w UC opublikowano ocenę jego skuteczności w CD. Wyniki.

Gastroenterology. W miesiąc po publikacji danych o skuteczności mirikizumabu we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego opublikowano ocenę jego skuteczności w chorobie Leśniowskiego-Crohna. Wyniki. CO WIADOMO – mirikizumab jest humanizowanym przeciwciałem monoklonalnym wiążącym się selektywnie z podjednostką p19 interleukiny IL-23 . Wykazano jego skuteczność we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego . U części pacjentów z colitis ulcerosa korzystne było dwukrotnie dłuższe leczenie indukcyjne, czyli 24 tygodnie, co przyniosło istotne zwiększenie odsetka odpowiedzi i remisji . CO NOWEGO – przeprowadzono pierwsze badanie skuteczności mirikizumabu w chorobie Leśniowskiego-Crohna. Oceniano po 12 tygodniach skuteczność indukcji z zastosowaniem dawek 200 mg, 600 mg lub 1000 mg leku podawanych dożylnie co 4 tygodnie . Ryc. Skuteczność mirikizumabu w uzyskaniu poprawy endoskopowej w postaci redukcji o 50% wartości wyjściowej Simple Endoscopic Score-CD (SESCD) u pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna (CD) oceniana po 12 tyg. leczenia. Badanie prospektywne, randomizowane. Różnice w stosunku do placebo istotne statystycznie. Na podstawie: Sands BE i wsp. Gastroenterology. 2022 Feb;162(2):495-508. Po ocenie w 12 tygodniu osoby z poprawą endoskopową o co najmniej 1 punkt w Simple Endoscopic Score-CD (SESCD) były ponownie randomizowane do leczenia dożylnego jak dotychczas (combimed I.V. group) lub podawania mirikizumabu podskórnie w dawce 300 mg co 4 tygodnie.   W 52 tygodniu częstość…

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.