Najczęściej dyskutowane w mediach doniesienie z UEGW’22. The NordICC trial

Najczęściej dyskutowane w mediach doniesienie z UEGW’22. The NordICC trial
UEGW'22

UEGW, 8–11 października 2022 r. W Wiedniu podczas kongresu i jednocześnie w New England Journal of Medicine opublikowano ocenę efektywności kolonoskopii jako badania przesiewowego wykrywania raka jelita grubego. Tak ożywionej dyskusji w mediach – także publicznych, jak CNN – gastroenterologia dawno nie widziała.

Entuzjazmu nie było. Pokazane cyfry wzbudziły komentarze, których temperaturę odzwierciedlają choćby ich tytuły.

Pacjenci z Norwegii, Szwecji i z Polski w wieku 55-64 lata byli randomizowani do grupy (n=28 220), w której wykonywano kolonoskopię lub do grupy (n=56 364), w której stosowano obecny standard opieki (bez endoskopii przesiewowej) [1].

Podczas średnio 10 lat obserwacji w grupie aktywnie badanej endoskopowo rozpoznano 259 przypadków raka, a w grupie kontrolnej 622 przypadki (trzeba pamiętać, że alokacja była 1:2).

Debatowane były chyba wszystkie szczegóły, łącznie z samym tytułem. Dyskusję wzbudza nie tyle konstrukcja badania, bo tu zarzutów nie ma, co interpretacja danych i ich kontekst. Warto ją prześledzić uwzględniając także wpisy czytelników pod poszczególnymi publikacjami.

I właśnie to jest często podnoszone. Czy w takim świetle obroni się postulat stosowania kolonoskopii na dużą skalę w tym wskazaniu?

Choćby z tego powodu będzie miało ogromny wpływ na zalecaną praktykę kliniczną.

A w grę wchodzą też olbrzymie środki potencjalnie potrzebne na sprzęt, infrastrukturę i pracę endoskopistów.

Prostsze i tańsze metody mogą pojawić się zaskakująco szybko.

Implementacja diagnostyki w oparciu o technologie medycyny molekularnej jest już możliwa do wdrożenia nawet na skalę masową w bardzo krótkim czasie. Udowodniła to w praktyce epidemia COVID-19.

Referencje:

  1. Bretthauer M i NordICC Study Group. Effect of Colonoscopy Screening on Risks of Colorectal Cancer and Related Death. N Engl J Med. 2022 Oct 9. Doi: 10.1056/NEJMoa2208375.
  2. Dominitz Jason A., Robertson Douglas J. Understanding the Results of a Randomized Trial of Screening Colonoscopy. N Engl J Med (2022) 387:17, 1609-1611. Doi: 10.1056/NEJMe2211595.
  3. Zhao L i wsp. Uncovering 1058 Novel Human Enteric DNA Viruses Through Deep Long-Read Third-Generation Sequencing and Their Clinical Impact Gastroenterology. 2022 Sep;163(3):699-711. Doi: 10.1053/j.gastro.2022.05.048.

Fotografia: Michael Kleinsasser / Pixabay

Aby napisać do redakcji, zaloguj się.


Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.