Nietypowe ognisko dysplazji? Przypadek pacjentki poddanej kontrolnej kolonoskopii z powodu colitis ulcerosa

Nietypowe ognisko dysplazji? Przypadek pacjentki poddanej kontrolnej kolonoskopii z powodu colitis ulcerosa
OPIS PRZYPADKU

ACG Case Reports Journal, czerwiec 2023 r. Warta uwagi historia 48-letniej chorej z 15 letnim przebiegiem lewostronnego wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Opisano przypadek pacjentki z Grecji, z wieloletnim przebiegiem wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i zmianą w okrężnicy sugerującą dysplazję, którą usunięto endoskopowo. Pacjentka dotychczas była leczona jedynie konwencjonalnie mimo częstych nawrotów choroby. W okresie remisji była poddana kontrolnej kolonoskopii, w trakcie której w lewej połowie okrężnicy były zmiany zapalne o niewielkim nasileniu oceniane tylko na 1 punkt w endoskopowej części skali Mayo. W zagięciu esico-odbytniczym dostrzeżono niewielką, bo mierzącą 7 mm, nieznacznie uniesioną zmianę z zagłębieniem w środku (w klasyfikacji paryskiej IIa + c), z nieprawidłowym rysunkiem naczyniowym. Wstępnie rozpoznano ognisko dysplazji. Wykonano resekcję śluzówkową en bloc. W badaniu mikroskopowym opisano jednak rozlany naciek gruczolakoraka, który w ocenie immunohistochemicznej ujawnił ekspresję markera cytokeratynowego CK7 i czynnika transkrypcyjnego GATA-3 bez aktywności CDX2 i CK20. Zatem rozpoznano przerzut raka piersi i przekazano pacjentkę do dalszego leczenia onkologicznego. Rozpoznanie było tylko chwilowym zaskoczeniem, ponieważ pacjentka przed czterema laty była leczona z powodu raka piersi i przeszła oszczędzającą mastektomię. Była też leczona chemicznie. Po pół roku wykonano dodatkową resekcję regionalnych węzłów chłonnych, w których były przerzuty, oraz przeprowadzono radioterapię. Po 2 latach nie było…

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.