Nowa molekuła. Ma działać jak wedolizumab


Abrilumab jest antyintegryną, która wiąże się z dimerem α4β7, czyli tym samym, który jest strukturą docelową dla wedolizumabu. Jak wypada w tym kontekście? PUNKT WIDZENIA CO WIADOMO – abrilumab (AMG 181) jest w pełni ludzkim przeciwciałem, które wiąże się z integryną α4β7, jest badany w postaci do stosowania podskórnie we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego . CO NOWEGO – abrilumab oceniono w badaniu 2 fazy (dose finding) w dawkach 7mg, 21mg lub 70mg w dniu 1, po 2 tygodniach i po dalszych 4 tygodniach, a następnie już co 4 tygodnie. Była też grupa chorych, która otrzymała tylko jedną dawkę 210 mg w pierwszym dniu badania. Skuteczność oceniono w tygodniu 8. Ryc. Ocena skuteczności abrilumabu podawanego podskórnie w leczeniu indukcyjnym wrzodziejącego zapalenia jelita grubego Nieskorygowana częstość remisji w tyg. 8. Definicja standardowa. Na podstawie: Sandborn WJ i wsp. Gastroenterology. 2019 Mar;156(4):946-957.e18. Różnice pomiędzy częstością remisji klinicznej po zastosowaniu dawki 70 mg i 210 mg a placebo (δ = 9 do 8%) były istotne statystycznie (p<0.05). Także częstość wygojenia śluzówki po zastosowaniu tych dawek również była znamiennie częstsza . KONTEKST – oczywiście nie należy porównywać wprost – z powodu ryzyka błędu – skuteczności leków na podstawie dwóch różnych badań klinicznych. Możemy jedynie przypomnieć, że…

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.