Nowe dane z kraju, gdzie chorobowość w odniesieniu do IBD jest być może największa na świecie

Nowe dane z kraju, gdzie chorobowość w odniesieniu do IBD jest być może największa na świecie
DDW

Dania jest na pewno w czołówce krajów o wysokiej zapadalności i chorobowości na IBD. Podczas kongresu DDW w San Diego w maju 2022 r. opublikowano aktualizację danych. Widoczne są nowe trendy.

Wykorzystano duński krajowy rejestr osób (Danish Civil Registration System), aby uzyskać dane medyczne o wszystkich mieszkańcach w okresie od 1 stycznia 1995 do 31 grudnia 2018 r.

Średnia wieku pacjenta w chwili rozpoznania wynosiła 34 lata dla UC i 43 dla CD.

Zapadalność na chorobę Leśniowskiego-Crohna, czyli liczba nowych przypadków, wzrosła z 9,2 do 18 na 100 tys. pacjento-lat, czyli o 94,9%.

Natomiast w odniesieniu do colitis ulcerosa zapadalność wzrosła z 21,1 do 28,4 przypadków na 100 tys. pacjento-lat, czyli o 34,1%.

Wzrosła także chorobowość, liczba wszystkich chorych z tym rozpoznaniem w danej chwili, w odniesieniu do CD o 226% i o 218% do UC.

We wnioskach podkreśla się główne zmiany, czyli największy, bo ok. 428% wzrost chorobowości na chorobę Leśniowskiego-Crohna u osób poniżej 15 roku życia oraz jej gwałtowny wzrost o 248% w odniesieniu do wrzodziejącego zapalenia jelita grubego u osób powyżej 40 roku życia.

Referencja:

  1. Agrawal M. i wsp. The changing epidemiology of ibd in the western world: a DDW ePoster Library. 05/21/22; 354315; Sa1558

Fotografia: Alexander Gresbek / Pixabay

This will close in 20 seconds

Zamierzasz wylogować się z witryny
ibdinfocus.com?

WYLOGUJ SIĘ