Nowe całkowicie polskie badania kliniczne leków w IBD. Jedno z nich to projekt COMBO-UC. Nareszcie otwarto okno możliwości!

Nowe całkowicie polskie badania kliniczne leków w IBD. Jedno z nich to projekt COMBO-UC. Nareszcie otwarto okno możliwości!

Rozmowa z inicjatorką i głównym badaczem projektu prof. dr hab. med. Renatą Talar-Wojnarowską   Omawialiśmy niedawno na portalu randomizowane badanie VEGA, w którym chorzy z colitis ulcerosa otrzymywali jednocześnie dwa leki golimumab (anty-TNFα) oraz guselkumab (anty p19 IL-23) lub każdy z nich osobno. Czy tak złożone terapie są rzeczywiście potrzebne ? To właśnie chcemy sprawdzić. Chociaż monoterapia jest obecnie standardem leczenia biologicznego WZJG, to odsetek uzyskanych remisji klinicznych nadal nie jest zadowalający. Najnowsze dane także z ba- dania VEGA, wskazują, że łączenie różnych leków biologicznych we WZJG skutkuje uzyskaniem wyższego odsetka remisji przy prawdo- podobnie porównywalnym do monoterapii równie korzystnym profilu bezpieczeństwa. Czy w naszym kraju podobne schematy leczenia są już w sposób usystematyzowany prowadzone, czy też ograniczamy się do doraźnego rozwiązywania problemów pojedynczych najciężej chorych pacjentów? Mamy coraz więcej doświadczenia z prowadzeniem podwójnej terapii biologicznej także w populacji pediatrycznej, ale brakuje dobrze zaplanowanych, randomizowanych, wieloośrodkowych badań klinicznych. Dlatego bardzo się cieszę, że w tym roku kilka projektów z zakresu gastroenterologii zyskało rekomendację do finansowania w ramach Agencji Badań Medycznych, w tym nasze badanie kliniczne o akronimie COMBO-UC. Zapowiada się zatem chyba pierwszy tak duży i całkowicie polski projekt w zakresie farmakologii klinicznej w gastroenterologii. Czy można poprosić o więcej…

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.