Mirikizumab – nowy lek, nowy mechanizm działania – ale czy nowa jakość terapii w colitis ulcerosa?

Mirikizumab – nowy lek, nowy mechanizm działania – ale czy nowa jakość terapii w colitis ulcerosa?

Gastroenterology. Jest badana nowa grupa selektywnie działających leków, przeciwciał przeciw podjednostce p19 IL-23. Bada się przydatność mirikizumabu w IBD. Co nowego? CO WIADOMO – interleukina 23 wpływa na limfocyty (Th17) i niektóre komórki niespecyficznej odpowiedzi immunologicznej biorące udział m.in. w patogenezie colitis ulcerosa . Mirikizumab jest humanizowanym przeciwciałem monoklonalnym, wiążąc się z białkiem p19 wpływa selektywnie na IL-23 . Uważa się, że ustekinumab działa szerzej, ponieważ wiąże się z podjednostką p40 obecną zarówno w IL-23 jak i w IL-12 . W badaniach nad łuszczycą wykazano wyższą skuteczność kliniczną selektywnego zahamowania IL-23 w porównaniu do jednoczesnego zahamowania IL-23 i IL-12 . Czy to zjawisko ma szansę powtórzyć się w IBD? CO NOWEGO – w badaniu 2 fazy, w 12. tygodniu oceniono u pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego skuteczność stosowania w indukcji dawek 50 mg, 200 mg i 600 mg mirikizumabu podawanych iv w tygodniach 0, 4 i 8, przy czym moc dawki 50 mg i 200 mg mogła być modyfikowana na podstawie stężenia leku we krwi . Wielkość trzeciej badanej dawki (600 mg) była stała. Pacjenci z odpowiedzią na leczenie byli randomizowani do terapii podtrzymującej (sc) 200 mg co 4 lub co 12 tygodni. Pierwszorzędowy punkt końcowy nie został osiągnięty,…

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.

This will close in 20 seconds

Zamierzasz wylogować się z witryny
ibdinfocus.com?

WYLOGUJ SIĘ

This will close in 0 seconds