Objawy oczne a IBD. Czyli druga strona medalu

Objawy oczne a IBD

JCC, maj 2022 r. Jak często pacjenci, u których pierwotnie rozpoznano objawy oczne zazwyczaj towarzyszące IBD, mieli w późniejszym czasie rozpoznaną chorobę zapalną jelit?

CO WIADOMO – do 50% pacjentów doświadcza przynajmniej jednego objawu pozajelitowego, z których część może pojawić się przed postawieniem rozpoznania [1].

CO NOWEGO ­­­– w retrospektywnym badaniu kohortowym (n=38 805), oceniono, jak często w późniejszym czasie rozpoznawano nieswoistą chorobę zapalną jelit u osób, u których stwierdzono objawy oczne, (zapalenie przedniego odcinka błony naczyniowej, zapalenie nadtwardówki i zapalenia twardówki), w porównaniu do kohorty kontrolnej (n=153 018) dopasowanej pod względem płci i wieku (1:4), ale bez takich objawów.

W sumie choroba zapalna jelit była w dalszej obserwacji rozpoznana u 0,6% osób z objawami ocznymi, a u 0,2% w kohorcie kontrolnej [2].

Objawy oczne a IBD, colitis, Chrohn, WZJG, NZJ, zapalenie nzczyniówki, nadtwardówki, twardówki
Ryc. Skorygowany hazard względny (HR – hazard ratio) wystąpienia którejkolwiek NChZJ (nieswoistej choroby zapalnej jelit) u osób z wybranymi objawami ocznymi (zapaleniem przedniego odcinka błony naczyniowej, zapaleniem nadtwardówki lub zapaleniem twardówki) wyniósł 2.25 (95% CI 1.89 – 2.68), p<0.001. Wystąpienie wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (UC) – HR 1.65 (95% CI 1.30 – 2.09), p<0.001, choroby Leśniowskiego-Crohna (CD) – HR 3.37 (95% CI 2.59 – 4.40), p<0.001. Istotność statystyczna w porównaniu do kohorty kontrolnej bez objawów ocznych. Na podstawie: King D. i wsp BMJ Open . 2022 May 11;12(5): e052833.

KONTEKST – obserwację przeprowadzono na wyjątkowo dużej grupie pacjentów. Potwierdzono, że niektóre objawy oczne mogą wyprzedzać wystąpienie IBD. Przy czym ryzyko takiego przebiegu wydarzeń wydaje się bardzo małe.

Jeśli już ma to miejsce, w większym stopniu wiąże się z wystąpieniem choroby Leśniowskiego-Crohna, niż wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, co warto mieć na uwadze planując diagnostykę osób kierowanych przez okulistów do gastrologów.

Inne ciekawe zależności patofizjologiczne opisujemy w tekstach: Czy ocena fT3/fT4 ma znaczenie w IBD? Kolejna publikacja zespołu PANTS, a także Zapomniany objaw?.

Referencje:

  1. Harbord M i wsp. The First European Evidence-based Consensus on Extra-intestinal Manifestations in Inflammatory Bowel Disease.doi: 10.1093/ecco-jcc/jjv213
  2. King D. i wsp. Risk of a subsequent diagnosis of inflammatory bowel disease in subjects with ophthalmic disorders associated with inflammatory bowel disease: a retrospective cohort analysis of UK primary care data BMJ Open . 2022 May 11;12(5):e052833. doi: 10.1136/bmjopen-2021-052833.

Fotografia: Bruno Henrique / Pixabay

Aby napisać do redakcji, zaloguj się.


Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.