Odmienność kobitolimodu, czyli…

Odmienność kobitolimodu, czyli…

Podstawy działania oligonukleotydów są znane. Z reguły uniemożliwiają one odczytanie informacji zapisanej w mRNA. Kobitolimod działa inaczej. CO WIADOMO – dotychczas nieskutecznie poszukujemy metod wykorzystania potencjału tej niezwykle ciekawej grupy leków. Intrygujące są już pomysły jak dostarczyć taką cząsteczkę z miejsca podania do struktur docelowych, czyli jak ułatwić jej przekraczanie błon komórkowych i uchronić przed degradacją przez nukleazy. Oligonukleotydy najczęściej są krótkimi łańcuchami zawierającymi od 15-30 rybonukleotydów, które w sposób komplementarny wiążą się z mRNA hamując translację białek mających wpływ na patofizjologię procesu chorobowego . Receptory Toll-podobne (TLRs – Toll-like Receptors) pełnią kluczową rolę w inicjacji nieswoistej odpowiedzi immunologicznej . Receptory Toll-podobne są obecne na wielu komórkach immunologicznie kompetentnych jak makrofagi, czy komórki dendrytyczne, ale też na komórkach nabłonkowych, komórkach śródbłonka, czy adipocytach . Większość z nich jest zlokalizowana na błonie komórkowej, a tylko niektóre jak receptor TLR-R9 znajdują się także wewnątrz komórki na powierzchni pęcherzyków cytoplazmatycznych (endosomów) . Te receptory rozpoznają materiał genetyczny drobnoustrojów, który uległ częściowej degradacji w lizosomach . Oligonukleotydy zawierające określoną komplementarną do danego receptora TLR sekwencję zasad mogą je pobudzać, czyli być ich agonistami. W przypadku TLR-R9 jest to sekwencja CpG naśladująca sekwencję bakteryjnego DNA , . Kobitolimod jest syntetycznym zmodyfikowanym jednoniciowym oligonukleotydem składającym się…

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.