Olympus – Nowe myjnie-dezynfektory do endoskopów wpisują się w dążenie do zrównoważonej ochrony zdrowia

Olympus – Nowe myjnie-dezynfektory do endoskopów wpisują się w dążenie do zrównoważonej ochrony zdrowia

ETD Basic i ETD Premium: realna zmiana

Wprowadzone niedawno wytyczne europejskie dotyczące endoskopii wskazują na potrzebę ograniczenia zużycia zasobów i energii w procesach dekontaminacji endoskopów [1]. Jest to element działań na rzecz bardziej zrównoważonej ochrony zdrowia, a odpowiedzią firmy Olympus na te potrzeby są nowe myjnie-dezynfektory do endoskopów: ETD Basic i ETD Premium. Zużywają one znacznie mniej energii, wody i środków chemicznych niż poprzednie modele firmy Olympus, a jednocześnie charakteryzują się wyjątkową skutecznością czyszczenia i dezynfekcji, która przekracza wymagania wynikające z aktualnych przepisów i została zweryfikowana w badaniach typu przeprowadzonych zgodnie z normą EN ISO 15883 [2].

Szybsza, bardziej ekologiczna i ekonomiczna dekontaminacja

O 33% mniej energii

Nowe myjnie-dezynfektory ETD Basic i ETD Premium zużywają o jedną trzecią mniej energii niż poprzedni model firmy Olympus, ETD4. Niższe zużycie energii korzystnie wpływa na ślad węglowy, a także przynosi znaczące oszczędności finansowe.

Mniej środków chemicznych

Modele ETD Basic i ETD Premium zużywają też znacznie mniej środków chemicznych niż ETD4, bez uszczerbku dla skuteczności czyszczenia i dezynfekcji. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu zaawansowanych środków Olympus EndoPro PAA, które zawierają — w charakterze środka dezynfekującego — udoskonalony, bezpieczny dla ludzi i środowiska kwas nadoctowy (PAA) [3].

O 50% mniej wody

W procesie dekontaminacji endoskopów zwykle zużywa się znaczne ilości wody. Nowe myjnie-dezynfektory ETD potrzebują jednak zaledwie połowy tej ilości, jaką zużywa model ETD4, zatem potencjalnie pozwalają zaoszczędzić w ciągu roku tysiące litrów tego cennego zasobu naszej planety.

ETD Basic i ETD Premium wyróżniają się także krótkim czasem dekontaminacji. Pełny cykl z dwoma endoskopami są w stanie zrealizować w ciągu zaledwie 29 minut [2], co oznacza większą przepustowość procesu mycia i lepszą dostępność czystych endoskopów — z korzyścią dla wydajności pracy całego oddziału.

By pomagać pacjentom… i planecie

Firma Olympus kieruje się przekonaniem, że możemy działać wspólnie na rzecz poprawy wyników leczenia pacjentów, a równocześnie ograniczać środowiskowe skutki funkcjonowania ochrony zdrowia. Nowe myjnie-dezynfektory Olympus ETD Basic i ETD Premium zaprojektowano z myślą o transformacji procesu dekontaminacji endoskopów, stosując w nich technologie korzystne dla pacjentów, świadczeniodawców i środowiska naturalnego.

Autor: OLYMPUS POLSKA SP. Z O.O.
ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, Polska | Telefon: +48 22 366 00 77 | www.olympus.pl
M00541PL · 01/24 · NLG

Referencje:

  1. de Santiago, E.R., Dinis-Ribeiro, M., Pohl, H., Agrawal, D., Arvanitakis, M., Baddeley, R., Bak, E., Bhandari, P., Bretthauer, M., Burga, P. and Donnelly, L., 2022. Reducing the environmental footprint of gastrointestinal endoscopy: European Society of gastrointestinal endoscopy (ESGE) and European Society of gastroenterology and endoscopy nurses and associates (ESGENA) position statement. Endoscopy, 54(08), pp.797-826.
  2. https://www.olympus-europa.com/medical/en/Products-and-Solutions/Products/Product/etd.html
  3. de Oliveira Freitas, B., de Souza Leite, L. and Daniel, L.A., 2021. Chlorine and peracetic acid in decentralized wastewater treatment: disinfection, oxidation and odor control. Process Safety and Environmental Protection, 146, pp.620-628.

Wszystkie porównania między urządzeniami ETD Basic i ETD Premium a ich poprzednikiem, modelem ETD4, dokonywane są przy założeniu, że wybrano określony program i zapewnione są określone warunki zewnętrzne, w tym temperatura wody na wlocie do urządzeń.