Ozanimod a gojenie się śluzówki w colitis ulcerosa

Ozanimod a gojenie się śluzówki w colitis ulcerosa

Ozanimod szybko zmniejsza liczbę krążących limfocytów. Czy równie szybko widoczne są oznaki gojenia się zmian zapalnych? PUNKT WIDZENIA CO WIADOMO – ozanimod jest modulatorem receptora fosforanu sfingozyny 1 (Sphingosine 1- phosphate, S1P). Ozanimod z wysokim powinowactwem wiąże się z receptorami 1 i 5 dla S1P. Mechanizm dalszego działania nie jest do końca poznany, choć finalnie wiąże się z hamowaniem migracji limfocytów poza narządy limfatyczne, czyli np. do ośrodkowego układu nerwowego (OUN) i do jelita . Ozanimod, pod nazwą Zeposia® jest zarejestrowany do stosowania u dorosłych z rzutowo-remisyjną postacią stwardnienia rozsianego oraz we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego . Jest lekiem do stosowania doustnie, raz dziennie. Nie ma rejestracji w chorobie Leśniowskiego-Crohna . CO NOWEGO – projekt TOUCHSTONE dostarczył informacji m.in. o częstości wygojenia śluzówki i remisji histologicznej u pacjentów z wrzodziejącym zapalaniem jelita grubego . W 8 tyg. wygojenie śluzówki opisano u 28% otrzymujących 0,5 mg i u 34% otrzymujących doustnie 1 mg ozanimodu dziennie, w grupie placebo było to 12% . ​Obie różnice (δ 0,5 mg=16% oraz δ 1 mg=22%) były istotne statystycznie odpowiednio p<0.03 i p<0.002. Ryć. Skuteczność ozanimodu w dawce 0,5 mg lub 1 mg p.o. w indukowaniu wygojenia śluzówki (punktacja w podskali endoskopowej MS ≤ 1 )…

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.

This will close in 20 seconds

Zamierzasz wylogować się z witryny
ibdinfocus.com?

WYLOGUJ SIĘ

This will close in 0 seconds