Ozanimod już wchodzi do codziennej praktyki i leczenia colitis ulcerosa. Co wiadomo o jego odległej skuteczności?

Ozanimod już wchodzi  do codziennej praktyki i leczenia colitis ulcerosa. Co wiadomo o jego odległej skuteczności?

JCC. Dzięki długookresowym badaniom oceniającym bezpieczeństwo (LTS) można także – choć pośrednio – wywnioskować o odleglej efektywności leków. Zatem przypomnijmy, jak często ozanimod był jeszcze stosowany u chorych z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego w 4 roku obserwacji. Każda nowa terapia budzi nadzieje na trwałe korzyści, jednak pożądany efekt w praktyce może ulegać erozji. Nie znamy w pełni mechanizmu tego zjawiska. PUNKT WIDZENIA CO WIADOMO – ozanimod jest modulatorem receptora fosforanu sfingozyny 1 (Sphingosine 1- phosphate, S1P). Ozanimod z wysokim powinowactwem wiąże się z receptorami 1 i 5 dla S1P. Mechanizm dalszego działania nie jest do końca poznany, choć finalnie wiąże się z hamowaniem migracji limfocytów poza obwodowe narządy limfatyczne, czyli m.in. do ośrodkowego układu nerwowego (OUN) i do jelita . Ozanimod pod nazwą Zeposia® jest zarejestrowany do stosowania u dorosłych z rzutowo-remisyjną postacią stwardnienia rozsianego oraz we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego . Zeposia® jest lekiem przeznaczonym do stosowania doustnie, raz dziennie w umiarkowanej do ciężkiej postaci colitis ulcerosa, gdy leczenie standardowe lub biologiczne jest nieskuteczne lub przeciwwskazane. Lek ten nie ma w chwili obecnej zarejestrowanego wskazania w chorobie Leśniowskiego-Crohna . CO NOWEGO – pacjenci z wrzodziejącym zapalenie jelita grubego, którzy uzyskali odpowiedź w trakcie badania drugiej fazy (TOUCHSTONE) byli dalej…

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.