Ozanimod po niepowodzeniu terapii 5-ASA w colitis ulcerosa

Ozanimod po niepowodzeniu terapii 5-ASA w colitis ulcerosa

Sugeruje się włączanie modulatorów S1P jak ozanimod w przypadkach, gdy leczenie mesalazyną jest już niewystarczające. Na jakiej podstawie? W badaniu TRUE NORTH oceniono efektywność leczenia ozanimodem m.in. u chorych stosujących systemowe GCS i bez takiej równoległej terapii , . Zatem daje to możliwość oceny jego skuteczności w sytuacji, gdy jest on pierwszym lekiem po niepowodzeniu leczenia konwencjonalnego . Ryc. Odpowiedź kliniczna – zmniejszenie MS >3 oraz zmniejszenie o >30% jej warto-ści wyjściowej lub w pMS zmniejszenie o >2 przy zmianie wyniku krwawienia z odbytu o >1 lub wynik pMS <1. Kliniczna remisja – wskaźnik krwawienia z odbytu w podskali MS równy 0, liczba wypróżnień w podskali MS <1, wartość oceny endoskopowej w pod-skali MS <1. Wygojenie śluzówki – wskaźnik Geboeas <2.0. Na podstawie: Gastroenterol Hepatol (N Y). 2022 Apr; 18 (4 Suppl 1): 4–5. W tej grupie po 10 tygodniach odpowiedź na leczenie ozanimodem uzyskało 52,1% pacjentów, w porównaniu do 30,9% otrzymujących placebo (p=0,002) . Natomiast remisję kliniczną zanotowano odpowiednio u 24,5% oraz 9,9% (p=0,007) . Referencje: Ozanimod Is an Efficacious Oral Therapy After 5-ASA Failure in Immunomodulator- and Biologic-Naive Patients With Ulcerative Colitis: Post Hoc Analysis From True North. Gastroenterol Hepatol (N Y). 2022 Apr; 18 (4 Suppl 1):…

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.