Ozanimod w chorobie Leśniowskiego-Crohna – co dalej?

Ozanimod w chorobie Leśniowskiego-Crohna – co dalej?

Lancet Gastroenterol Hepatol Ozanimod, modulator receptora S1P, wszedł niedawno do Programu Lekowego adresowanego do pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego. To okazja, aby spojrzeć na plan dalszego rozwoju tego leku i uzyskania nowych wskazań do jego stosowania.

Ciągle trwają badania kliniczne ozanimodu, który jest modulatorem receptora S1P, z udziałem pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna.

Ozanimod, pod nazwą Zeposia® jest zarejestrowany do stosowania u dorosłych z rzutowo-remisyjną postacią stwardnienia rozsianego oraz we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego [2].

Jest lekiem do stosowania doustnie, raz dziennie [1].

CO BYŁO WIADOMO – przydatność ozanimodu w chorobie Leśniowskiego-Crohna była oceniona w otwartym, niekontrolowanym badaniu (STEPSTONE) wczesnej fazy (II) przeprowadzonym w 28 ośrodkach z udziałem 69 osób. Lek (1 mg) podawano przez 11 tygodni [3].

W analizie ITT zmiana w tym punkcie czasu w zakresie CDAI wyniosła średnio 130,4 punktu [SD – 103,9].

Remisję stwierdzono u 27 chorych z 69 (39,1%), a odpowiedź (zmniejszenie CDAI >) 100) u 39 chorych (56,5%).

KONTEKST – wyniki te, choć pochodzą z badania bez grupy kontrolnej, są obiecujące i utorowały drogę do badań III fazy.

Natomiast we wrześniu 2024 r. prawdopodobnie zakończy się badanie efektywności podtrzymywania remisji w chorobie Leśniowskiego Crohna (NCT03464097), a w drugiej połowie 2026 r. otwarte badanie oceniające długookresową skuteczność leczenia choroby Leśniowskiego-Crohna ozanimodem (NCT03467958).

Referencje:

  1. https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/zeposia-epar-product-information_pl.pdf
  2. https://www.ema.europa.eu/en/documents/overview/zeposia-epar-medicine-overview_pl.pdf
  3. Feagan GB i wsp. Ozanimod induction therapy for patients with moderate to severe Crohn’s disease: a single-arm, phase 2, prospective observer-blinded endpoint study Lancet Gastroenterol Hepatol 2020 Sep;5(9):819-828. doi: 10.1016/S2468-1253(20)30188-6.

Fotografia: Ichigo121212 / Pixabay

Aby napisać do redakcji, zaloguj się.


Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.

This will close in 20 seconds

Zamierzasz wylogować się z witryny
ibdinfocus.com?

WYLOGUJ SIĘ

This will close in 0 seconds