Peficytynib – JAK, który czeka. Będzie ciąg dalszy?

Peficytynib - czy będzie ciąg dalszy?

Minęły 4 lata od opublikowania oceny peficytynibu – kolejnego JAK inhibitora – w colitis ulcerosa. Jaką ma przyszłość? PUNKT WIDZENIA CO WIADOMO – peficytynib został opisany w 2018 r. jako ten, który w większym stopniu niż JAK1, JAK2, czy TYK2 hamuje kinazę JAK3  . Stosowanie inhibitorów kinazy janusowej wiąże się m.in. z ryzykiem zakażeń, półpaśca, chorób nowotworowych, czy też zaburzeń gospodarki lipidowej . W badaniu 2 fazy nie zaobserwowano zależnego od wielkości dawki zwiększenia skuteczności klinicznej peficytynibu u pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego . W 8 tygodniu u otrzymujących dawki wyższe, w tym 150 mg/d częściej odnotowano remisję kliniczną (27.3% vs 7.0% placebo) i wygojenie śluzówki (45.5% vs 18.6% placebo), choć różnice te nie były istotne statystycznie . Ryc. Ocena skuteczności klinicznej peficytynibu 150 mg/d p.o. w leczeniu indukcyjnym u pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego. Badanie prospektywne, randomizowane, Definicje punków końcowych standardowe. Różnice vs placebo nie były istotne statystycznie. Na podstawie: Sands BE i wsp. J Crohns Colitis 2018;12:1158–69. Zwracało uwagę, że zmiany w stężeniu CRP kalprotektyny nie harmonizowały w pełni z efektywnością kliniczną. Obserwacje z zakresu bezpieczeństwa potwierdziły dotychczasowe dane . Ponieważ obserwowano trend narastania odsetka odpowiedzi i remisji pomiędzy tygodniem 8 a 16, przy stabilnych wartościach…

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.