Już jedna dawka… Opis przypadku

Już jedna dawka… Opis przypadku
OPIS PRZYPADKU

Gastro Hep Advances. Warta uwagi historia kliniczna pacjentki z powikłaniami profilaktyki osteoporozy posterydowej. W marcu 2023 na łamach Gastro Hep Advances zespół z Aso Iizuka Hospital, w Fukuoka w Japonii opublikował opis przypadku 77-pacjentki obciążonej dystonią szyjną (kręcz karku) i zapaleniem wątroby . Gastro Hep Advances jest – jak pisze wydawca – najnowszym recenzowanym periodykiem wydawanym przez Amerykańskie Towarzystwo Gastroenterologiczne (AGA). Pozostałe to Gastroenterology, Clinical Gastroenterology and Hepatology, Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology oraz Techniques and Innovations in Gastrointestinal Endoscopy. To właśnie wskazanie hepatologiczne było powodem rozpoczęcia leczenia glikokortykoidami oraz wdrożenia profilaktyki jej powikłań kostno-stawowych. W tym celu zlecono stosowany raz w tygodniu doustnie preparat bisfosfnianu. W szóstej dobie pacjentka zaczęła uskarżać się na bóle gardła i bóle pleców. W gastroduodenoskopii stwierdzono owrzodzenie w odcinku szyjnym przełyku a w tomografii komputerowej okrężny obrzęk wokół przełyku na całej jego długości, pęcherzyki wolnego gazu zarówno w ścianie przełyku jak i w jego sąsiedztwie. W czasie zabiegu chirurgicznego wykazano perforację odcinka szyjnego przełyku na długości 3 cm oraz ropień śródzienny przełyku. Leczenie przyniosło oczekiwany skutek i pacjentka mogła powrócić po pewnym czasie do żywienia doustnego. W dyskusji zwraca się uwagę na znane już czynniki ryzyka perforacji przełyku, takie jak uchyłki. Natomiast w…

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.