Pierwszy lek antyintegrynowy – polipeptyd PN-943 – podawany doustnie


Doustne podawanie leków, które są białkami lub polipeptydami dotychczas było mało skuteczne. Wydaje się, że jednak kolejne przeszkody są powoli, lecz skutecznie przełamywane. Co nowego? CO WIADOMO – leki antyintegrynowe podawane parenteralnie (wedolizumab, abrilumab) wiążące się z integryną α4β7 skutecznie indukują odpowiedź i remisję kliniczną zarówno u pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego jak i chorobą Leśniowskiego-Crohna , , . CO NOWEGO – opublikowano dane dotyczące zmiennych PK i PD znanego na razie pod akronimem PN-943 nowego polipeptydu o działaniu antyintegrynowym podawanego drogą doustną. PN-943, który wykazuje się stabilnością w przewodzie pokarmowym i działając miejscowo wiąże się z integryną α4β7 obecną na limfocytach migrujących do jelita . Lek podawano dwa razy dziennie doustnie zdrowym ochotnikom w dawkach narastających i w dawkach wielokrotnych. W drugiej części badania lek podawano w stałej dawce dwa razy dziennie w postaci żelu do wypicia lub tabletek o natychmiastowym uwalnianiu substancji czynnej. Potwierdzono znikomą biodostępność PN-934, z niewielkim wydalaniem z moczem postaci niezmienionej (poniżej 0,1% dawki) oraz zależnym od dawki wydalaniem z kałem, co w potwierdza założenia teoretyczne . ​Wykazano też zależne od dawki wysycenie docelowego receptora w komórkach krwi, co przy dawkowaniu dwa razy dziennie zapewniało stabilizację . KONTEKST – pierwszy projekt firmy Protagonist Therapeutics, w którym…

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.