Pierwszy w nowej klasie doustny lek w celiakii

Pierwszy w nowej klasie doustny lek w celiakii

NEJM – Czy zahamowanie transglutaminazy tkankowej-2 może zmniejszać nasilenie zmian zapalnych w błonie śluzowej jelita u pacjentów z nadwrażliwością na gluten?

Mimo, że standardem leczenia celiakii jest dieta bezglutenowa, to nie ustają poszukiwania terapii, która pozwoliłaby odejść od jej reżimu i tym samym poprawić jakość życia pacjentów.

PUNKT WIDZENIA

Skoro właściwa dieta pozwala kontrolować chorobę, czy w Pani/Pana opinii leczenie farmakologiczne celiakii w ogóle jest potrzebne?
Zaloguj się, aby głosować.

 

CO NOWEGO – udział TG2 w przekształceniu gliadyny czyni ją naturalnym celem terapii chorób wynikających z nietolerancji glutenu.

W badaniu z rodzaju proof-of-concept trial, którego wyniki opublikował NEJM, nowy lek ZED1227 był przez 6 tygodni podawany doustnie pacjentom z dobrze kontrolowaną celiakią, których poddano prowokacji glutenem.

W porównaniu do placebo ZED1227 we wszystkich badanych dawkach wiązał się z mniejszym nasileniem zmian w architekturze błony śluzowej i z mniejszym naciekiem zapalnym [4].

Oceniono, że przynajmniej jedna z dawek – największa – może też zwiększać komfort życia pacjentów.

KONTEKST – w sumie badanie otwiera drogę do dalszych etapów oceny klinicznej, choć pozostaje do rozstrzygnięcia, czy pozostałe mimo doustnego leczenia zmiany będą akceptowalne, szczególnie w długiej perspektywie czasu. Naciek limfocytów został – jak piszą autorzy ­– zahamowany, a destrukcja kosmków była mniejsza. Nic ponadto.

Referencje:

  1. Pultz IS i wsp. Gluten Degradation, Pharmacokinetics, Safety, and Tolerability of TAK-062, an Engineered Enzyme to Treat Celiac Disease Gastroenterology. 2021 Jul;161(1):81-93.e3. doi: 10.1053/j.gastro.2021.03.019.
  2. Uche-Anya E i wsp. Celiac disease: clinical update Curr Opin Gastroenterol . 2021 Nov 1;37(6):619-624. doi: 10.1097/MOG.0000000000000785.
  3. Büchold C i wsp. Features of ZED1227: The First-In-Class Tissue Transglutaminase Inhibitor Undergoing Clinical Evaluation for the Treatment of Celiac Disease Cells. 2022 May 17;11(10):1667. doi: 10.3390/cells11101667
  4. Schuppan D i wsp. A Randomized Trial of a Transglutaminase 2 Inhibitor for Celiac Disease N Engl J Med . 2021 Jul 1;385(1):35-45. doi: 10.1056/NEJMoa2032441

Fotografia: Alexas_Fotos / Pixabay

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.