Podwójny zwycięzca


Szybko rosnąca liczba leków stosowanych w IBD budzi pytania o prymat w zakresie skuteczności i bezpieczeństwa. Dwa zespoły w krótkim odstępie czasu opublikowały szerokie przeglądy systematyczne dostępne teraz w The Lancet oraz Gut. Za każdym razem ten sam lek, w istocie debiutant, wypadł jako prawdopodobnie najskuteczniejszy. Ale sukces ten ma też drugie oblicze. PUNKT WIDZENIA CO WIADOMO – oprócz leków biologicznych o ugruntowanej pozycji, jak przeciwciała anty-TNFα oraz leki antyintegrynowe i antyinterleukinowe, do użycia w leczeniu IBD wchodzą małe cząsteczki. Bezpośrednie porównania skuteczności w tej grupie są nieliczne, stąd do względnej oceny tych leków z konieczności muszą służyć także przeglądy systematyczne i metaanalizy. CO NOWEGO – w publikacji z lutego 2022r dostępnej w The Lancet Gastroenterology and Hepatology uwzględniono wszystkie główne źródła danych o badaniach z randomizacją, skupiając się na 3 fazie . Wyselekcjonowano 29 badań, z czego 4 były bezpośrednimi porównaniami. Dość skomplikowana metodologia statystyczna wskazała na upadacytynib, nowy selektywny JAK inhibitor, jako na lek najskuteczniejszy w indukowania remisji u pacjentów z umiarkowanym do ciężkiego colitis ulcerosa . Przewyższał on pod tym względem pozostałe komparatory (infliksymab, , adalimumab , golimumab , wedolizumab , ustekinumab , etrolizumab , tofacytynib , filgotinib 100 mg , filgotinib 200 mg OR i ozanimod…

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.