Popołudniowa drzemka a funkcje poznawcze. Czy to działa?

Opracowanie z General Psychiatry, z grupy BMJ, najwyraźniej zostało zainspirowane spostrzeżeniem, że doniesienia na ten temat są… rozbieżne.

PUNKT WIDZENIA

Czy Twoim zdaniem sen po posiłku u zdrowych dorosłych:
 • Konsoliduje wiedzę ogarniętą wcześniej 25%
  1 głos 25%
  1 głos - 25% wszystkich głosów
 • Nie wpływa na lepsze zapamiętywanie 25%
  1 głos 25%
  1 głos - 25% wszystkich głosów
 • Przede wszystkim zaburza dobowy rytm snu i czuwania 50%
  2 głosy 50%
  2 głosy - 50% wszystkich głosów
Głosujący: 4
29 kwietnia 2022
Zaloguj się, aby głosować.

Zdaniem autorów dotychczas nie badano tego zwyczaju ani w kontekście występowania zespołu metabolicznego, ani w kontekście szczegółowych cech tej dodatkowej ilości snu.

Z 2214 osób powyżej 60 r.ż, zdolnych do współpracy przy wypełnianiu testów psychologicznych, bez chorób układowych czy zagrażających życiu, wyodrębniono 1534, które nie tyle z konieczności zapadają w sen w ciągu dnia, ale mają świadomy zwyczaj ucinania sobie drzemki (co najmniej 5 minut, ale nie dłużej niż 2 godziny) po obiedzie.

Grupa ta – przypomnijmy, były to osoby w wieku powyżej 60 r.ż. – w testach wypadła zdecydowanie lepiej w zakresie funkcji poznawczych, w tym orientacji, kompetencji językowych i zapamiętywania, niż ci którzy takiego zwyczaju nie mieli [1].

Natomiast nie wiązały się z tym istotne klinicznie różnice na korzyść w profilu lipidów krwi, ani w częstości nadciśnienia [1].

Pozytywny wpływ snu na funkcje poznawcze, poprzez konsolidowanie pamięci, był już opisywany, choć korzyść ta może być różna w różnym wieku.

W jednym z badań różnica ta była wyraźna tylko u osób młodszych (18–29 lat) i wręcz zanikała u starszych (58–83 lat) [2].

Według innych źródeł drzemki nieintencjonalne (niezaplanowane) wiązały się z gorszym przypominaniem sobie słów (immediate word recall test), niż prezentowały to osoby nie podsypiające w ogóle. Podobnie było u tych, którzy podsypiają często, czyli codziennie lub w większość dni w tygodniu [3].

W dyskusji przywołano rolę zapalenia, ponieważ niektóre jego wykładniki np. wyższe stężenie CRP (o około 10%) stwierdzano w zaburzeniach snu u osób starszych [4].

Nie jednak potwierdzono tej zależności, podobnie jak częstszych drzemek z większym gromadzeniem się β-amyloidu i ryzykiem choroby Alzheimera, co wcześniej sygnalizowano [5].

W sumie wyłania się tu pozytywna rola drzemki, gdy jest ona elementem stylu życia u osób młodszych, a nie wówczas gdy jest wyrazem postępującej patologii OUN, która sama w sobie wiąże się już z koniecznością snu.

Referencje:

 1.  Cai H, Su N, Li W, i wsp. Relationship between afternoon napping and cognitive function in the ageing Chinese population. General Psychiatry 2021;34:e100361. doi:10.1136/ gpsych-2020-10036
 2. Scullin MK i wsp. The effects of an afternoon nap on episodic memory in young and older adults. Sleep 2017;40:zsx035. doi:10.1093/sleep/zsx035
 3. Owusu JT i wsp. . Napping characteristics and cognitive performance in older adults. Int J Geriatr Psychiatry 2019;34:87 96. doi:10.1002/gps.4991
 4. Leng Y i wsp. Daytime napping, sleep duration and serum C reactive protein: a population-based cohort study. BMJ Open 2014;4:e006071. doi:10.1136/bmjopen-2014-006071
 5. Spira AP i wsp. Excessive daytime sleepiness and napping in cognitively normal adults: associations with subsequent amyloid deposition measured by PIB PET. Sleep2018;41. doi:10.1093/sleep/zsy152

Fotografia: emailBenSontran / Pixabay

  NAPISZ DO REDAKCJI

  Informujemy, że administratorem danych osobowych jest firma Medicina Proxima Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Modzelewskiego 35, lok U-1. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności. Kontakt z powołanym Administratorem danych osobowych pod adresem email: biuro@medicinaproxima.com. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu pełnego korzystania z Portalu: www.ibdinfocus.com.


  This will close in 20 seconds

  Zamierzasz wylogować się z witryny
  ibdinfocus.com?

  WYLOGUJ SIĘ

  This will close in 0 seconds