Co się dzieje, gdy „oczy nie widzą”?

Co się dzieje, gdy „oczy nie widzą”?
PRZYGOTOWANIE DO KOLONOSKOPII

Scand J Gastroenterol. Ciekawa analiza porównawcza metod przygotowania pacjentów z IBD do kolonoskopii na podstawie badania zaślepionego dla endoskopisty. Hiszpański projekt The EII-PREP trial Rekomendacje dla pacjentów o sposobie przygotowania się do kolonoskopii wydawane są przez lekarzy, a ich brzmienie zazwyczaj wynika z subiektywnego doświadczenia diagnosty. Natomiast w badaniu zaślepionym dla endoskopisty wszystkie badane leki wypadły tak samo, czyli tak jak w metaanalizach – pikosiarczan sodu był równie skuteczny jak inne preparaty przeczyszczające o małej objętości, przy tym okazał się lepiej tolerowany i bardziej akceptowany przez pacjentów. Choć badanie to było jednoośrodkowe – La Paz University Hospital w Mardycie – to przeprowadzono je z udziałem dużej liczby ambulatoryjnych chorych z IBD, którzy byli randomizowani do 3 grup do zastosowania preparatów z PEG (2L lub 1L) lub pikosiarczanu sodu (1L). Przy pomocy skali Boston oceniano jakość przygotowania (BBSP>6, w segmentach >2), częstość wysokiej jakości przygotowania (BBSP 8-9), ale też ogólną tolerancję procedury, jej akceptację na przyszłość i bezpieczeństwo przeprowadzenia. O ile nie było żadnych różnic w jakości oczyszczenia jelita, to inne zmienne wykazały istotne z praktycznego punktu widzenia różnice. Roztwór pikosierczanu sodu bywał częściej przyjmowany w całości, a nie tylko w części zalecanej objętości (p = 0,006), także w stosunku do…

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.