Porównanie – runda druga. Tym razem w rzeczywistej praktyce klinicznej

Znane badanie VARSITY po raz pierwszy porównało z randomizacją dwa leki biologiczne stosowane w IBD. Tym razem oceniono ich efektywność w codziennej praktyce.

JCC, sierpień 2022 r. Badanie VARSITY po raz pierwszy w obszarze IBD porównało z zastosowaniem randomizacji dwa leki biologiczne. Tym razem w renomowanym ośrodku oceniono, który z nich – wedolizumab czy adalimumab – jest bardziej skuteczny w codziennej praktyce u osób z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego lub z chorobą Leśniowskiego-Crohna. W jednym przypadku różnice przełamują stereotyp, w drugim są aż trzykrotne. PUNKT WIDZENIA CO WIADOMO – w badaniu VARSITY wykazano, że po rocznym stosowaniu u pacjentów z colitis ulcerosa wedolizumab jest bardziej skuteczny niż adalimumab w uzyskiwaniu odpowiedzi na leczenie, remisji klinicznej, w jej podtrzymywaniu oraz w częstości wygojenia śluzówki . CO NOWEGO – zespół z University Hospitals w Leuven, z prof. Vermeire,  przeanalizował swoje retrospektywne dane z lat 2015-2019 odnoszące się do efektywności leczenia tymi lekami 195 pacjentów. Były to osoby wyłącznie bio-naiwne z umiarkowanym do ciężkiego wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego lub z chorobą Leśniowskiego-Crohna . Ta druga grupa pacjentów nie była uwzględniona w badaniu VARSITY.   Efekt porównania przedstawiają ryciny. Ryc.1 Porównanie w warunkach rzeczywistej praktyki klinicznej efektywności wedolizumabu (VDZ) i adalimumabu (ADA) u pacjentów bio-naiwnych z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (UC). Badanie obserwacyjne, retrospektywne, ocena w 52 tygodniu. Odnotowano istotne statystycznie różnice w remisji endoskopowej (p <0.03) i…

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.