„Późno” czyli kiedy? Cierpliwość wynagrodzona

„Późno” czyli kiedy? Cierpliwość wynagrodzona

Clin Gastroenterol Hepatol, sierpień 2022 r. Późna odpowiedź na leczenie, to zjawisko coraz wnikliwiej badane. Jak często i kiedy jeszcze można się jej spodziewać stosując tofacytynib? PROBLEM KLINICZNY – praktyka wskazuje, że część chorych odpowiada z opóźnieniem na zaawansowane leczenie, w tym na leczenie biologiczne. Jednak częstość tego zjawiska, jak i horyzont czasu, który określiłby moment takiej odroczonej oceny, nie jest zdefiniowany. PUNKT WIDZENIA CO WIADOMO – w badaniach z zastosowaniem np. mirikizumabu udowodniono, że część pacjentów odnosi korzyść z przedłużenia indukcji . Tofacytynib jest inhibitorem kinaz z rodziny JAK, tzw. kinaz janusowych . Do stosowania we wrzodziejącym zapaleni jelita grubego został dopuszczony w USA i w EU w 2018 r. , . Nie potwierdzono natomiast jego skuteczności w chorobie Leśniowskiego-Crohna. CO NOWEGO – oceniono efektywność tofacytynibu w colitis ulcerosa stosowanego w dawce 10 mg dwa razy dziennie po 16 tygodniach leczenia indukcyjnego . We wcześniejszych badaniach okres indukcji trwał jedynie 8 tygodni. Spośród pacjentów, którzy nie odpowiedzieli w tygodniu 8, a byli ocenieni w tygodniu 16 kryteria odpowiedzi klinicznej spełniało 52,2% . W 12 miesiącu spośród nich odpowiedź kliniczna, poprawa endoskopowa i remisja kliniczna utrzymywała się u odpowiednio 70.3%, 56.8%, i 44.6% . Po 36 miesiącach było to odpowiednio…

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.