Prof. Piotr Eder komentuje najnowsze porównanie terapii colitis ulcerosa

Prof. Piotr Eder komentuje najnowsze porównanie terapii colitis ulcerosa

Prof. dr hab. med. Piotr Eder Katedra i Klinika Gastroenterologii, Dietetyki i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Ostatnie lata to prawdziwy przełom w dostępności nowych opcji terapeutycznych wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (WZJG). Czy na obecnym etapie wiedzy jesteśmy w stanie wskazać optymalną sekwencję stosowania poszczególnych grup terapeutyków? Czy możemy stworzyć swoisty „ranking” nowoczesnych cząsteczek terapeutycznych? Gdyby chcieć odpowiedzieć na te pytania krótko, należałoby stwierdzić, że obecny stan wiedzy nie pozwala na jednoznaczne spozycjonowanie nowych leków we WZJG. Dysponujemy teraz opublikowanymi wynikami zaledwie jednego badania klinicznego typu head-to-head, czyli bezpośrednio porównującego dwa przeciwciała monoklonalne w terapii colitis ulcerosa o aktywności umiarkowanej do ciężkiej. Jest to badanie VARSITY, które wykazało przewagę wedolizumabu nad adalimumabem w tym wskazaniu . Postęp w zakresie dostępności nowych leków jest jednak znacznie szybszy, niż możliwości przeprowadzenia podobnych analiz. Jakie zatem mamy inne możliwości porównania efektywności leków? Jesteśmy zmuszeni odwoływać się do innych źródeł danych. Jedną z możliwości są badania typu real-life, czyli odnoszące się do rzeczywistych doświadczeń poszczególnych ośrodków klinicznych. Inną są tzw. meta-analizy sieciowe. To właśnie te skomplikowane metodologicznie analizy statystyczne są próbą wyjścia z impasu, która umożliwia pośrednie porównanie skuteczności i bezpieczeństwa leków, ocenianych w ramach poszczególnych randomizowanych badań klinicznych , . Wyniki jednego…

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.