Prof. Vermeire z zespołem komentują przyczyny utraty odpowiedzi na anty-TNFα

Prof. Vermeire z zespołem komentują przyczyny utraty odpowiedzi na anty-TNFα

AP&T, marzec 2022 r.  Zespół z Leuven odniósł się do spostrzeżenia z pracy Schultheiss i wsp. sugerującego związek dłuższego leczenia anty-TNFα z coraz rzadziej pojawiającą się utratą odpowiedzi na leczenie tymi lekami. Zwracają uwagę na niektóre szczególnie zaskakujące odsetki.

Opisana przez Schultheiss [2] zależność znalazła potwierdzenie także w badaniach w Belgii.

Wśród leczonych krócej niż 2 lata częstość utraty odpowiedzi była ponad dwa razy większa.

Jak słusznie zauważają, wskazuje to na przyczyny stricte farmakodynamiczne braku efektywności leczenia anty-TNFα.

Skalę zjawiska uświadamia sugerowane przez nich zsumowanie tych liczb z odsetkiem częstości pierwotnego braku odpowiedzi (34%), czyli z grupą w której ów farmakodynamiczny deficyt skuteczności istniał od samego początku.

Z praktycznego punktu widzenia ciekawy jest jeszcze jeden aspekt.

Zatem było to niemal tak samo często występującą przyczyną przerwania terapii jak utrata odpowiedzi (34,3%), czy jej pierwotny brak (34%).

Zakonczenie_terapii_anty-TNFα_w_IBD
Rys. Częstość i przyczyny zaprzestania leczenia anty-TNFα u pacjentów z IBD. Badanie obserwacyjne, retrospektywne z udziałem n=747 pacjentów. Na podstawie: Alsoud i wsp. [1]

FORUM OPINII

Co jest w Pani/Pana własnej praktyce najczęstszą przyczyną przerwania podawania leków z grupy anty-TNFα?
 • Brak odpowiedzi już na etapie indukcji. 0%
  0 głosów
 • Utrata odpowiedzi klinicznej podczas podtrzymywania odpowiedzi/remisji. 0%
  0 głosów
 • Działania niepożądane leku. 0%
  0 głosów
 • Pozostałe przyczyny (np. decyzja pacjenta, powody administracyjne). 0%
  0 głosów
23 lipca 2022
Zaloguj się, aby głosować.

Referencje:

 1. Dahham Alsoud, Bram Verstockt, Séverine Vermeire Letter: immunogenicity is not the root cause for loss of response to anti-TNF agents in patients with IBD in TDM era: 22 March 2022 doi.org/10.1111/apt.16797
 2. Schultheiss JPD i wsp. Loss of response to anti-TNFα agents depends on treatment duration in patients with inflammatory bowel disease. Aliment Pharmacol Ther. 2021; 54: 1298- 1308, doi: 10.1111/apt.16605.

Fotografia: Kerckx / Pixabay

  NAPISZ DO REDAKCJI

  Informujemy, że administratorem danych osobowych jest firma Medicina Proxima Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Modzelewskiego 35, lok U-1. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności. Kontakt z powołanym Administratorem danych osobowych pod adresem email: biuro@medicinaproxima.com. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu pełnego korzystania z Portalu: www.ibdinfocus.com.