Początkowo duża aktywność colitis ulcerosa i choroby Leśniowskiego-Crohna u dzieci, może w kolejnych latach istotnie zmniejszać się, jak wynika z badania kohortowego z Danii. Z oceny dużej grupy pacjentów pediatrycznych, poniżej 18 r.ż. (A Danish Nationwide Cohort Study), uwzględniającej dane z lat 1996-2018, od 1965 dzieci z chorobą Leśniowskiego-Crohna i 1838 z colitis ulcerosa, wynika wysoki odsetek przypadków przebiegających początkowo z dużą aktywnością choroby, odpowiednio 87% i 80% w każdym z tych rozpoznań. W 5 roku obserwacji nie było aktywności choroby u odpowiednio 70% i 72%, a w 10 roku u 61% i 64%. Częstość kolektomii wynosiła 6,1%, 12% i 16% odpowiednio w 1., 5. i 10. roku od rozpoznania. J Crohns Colitis. 2023 Aug 21;jjad144. Doi: 10.1093/ecco-jcc/jjad144. Aby napisać do redakcji, zaloguj się.

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.