Czy przebycie COVID-19 sprzyja zespołowi jelita nadwrażliwego (IBS)?

Czy przebycie COVID-19 sprzyja zespołowi jelita nadwrażliwego (IBS)?
COVID-19

Gut, grudzień 2022r. Powiększa się pula wiedzy o skutkach przebytego zakażenia COVID-19. Wiadomo już, że przewód pokarmowy jest ważnym narządem w rozwoju infekcji. Teraz można obserwować losy tej grupy pacjentów po powrocie do zdrowia i w dłuższym horyzoncie czasu. Czy aby na pewno COVID-19 sprzyja IBS?

Jelito jest jednym z głównych narządów zajętych przez proces zapalny w przebiegu zakażenia wirusem SARS-CoV-19 [1].

Dlaczego to badanie jest cenne?

Wartość tego doniesienia wynika z faktu, że było to badanie prospektywne, czyli dane zbierano na bieżąco, a nie analizowano historyczną dokumentację. A także dlatego, że miało charakter wieloośrodkowy, czyli zaangażowanych było wielu niezależnych badaczy.

Jak oceniano dolegliwości?

Przeanalizowano nasilenie objawów ze strony przewodu pokarmowego, a także objawy depresji i lęku. W tym celu wszyscy badacze wykorzystywali standardowe i zweryfikowane (zwalidowane) kwestionariusze.

Co wynikało z badań ankietowych?

Po 12 miesiącach to w grupie kontrolnej odnotowaną częściej zaparcia (16% vs 9,6%; p=0.019).

KONTEKST – doniesienie sugeruje nowy problem kliniczny, który nie powinien zaskakiwać ponieważ czynniki infekcyjne były od dawna brane pod uwagę w etiopatogenezie IBS [3], [4].

Autor: Zespół IBDinFocus.com

Referencje:

  1. Shen S I wsp. COVID-19 and Gut Injury. Nutrients. 2022 Oct 20;14(20):4409. doi: 10.3390/nu14204409.
  2. Marasco G. i wsp. Post COVID-19 irritable bowel syndrome. Gut. 2022 Dec 9;gutjnl-2022-328483. doi: 10.1136/gutjnl-2022-328483. Online ahead of print.
  3. Kanazawa M i wsp. Relationship between infectious gastroenteritis and irritable bowel syndrome. Clin J Gastroenterol. 2014 Feb;7(1):14-8. doi: 10.1007/s12328-013-0444-4. Epub 2013 Dec 15.
  4. Zanini B I wsp. Incidence of post-infectious irritable bowel syndrome and functional intestinal disorders following a water-borne viral gastroenteritis outbreak. Am J Gastroenterol. 2012 Jun;107(6):891-9. doi: 10.1038/ajg.2012.102. Epub 2012 Apr 24.

Fotografia: StockSnap / Pixabay

Aby napisać do redakcji, zaloguj się.


Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.

This will close in 20 seconds

Zamierzasz wylogować się z witryny
ibdinfocus.com?

WYLOGUJ SIĘ

This will close in 0 seconds