Rak odbytnicy – czy tym razem będzie skutecznie powstrzymany?

spektakularny efekt podania dostarlimabu w zaawansowanym raku odbytnicy

NEJM. Ta informacja – z czerwca 2022 r., czyli sprzed kilku miesięcy – obiegła wiele portali internetowych i stacji telewizyjnych. Powodem był spektakularny efekt podania dostarlimabu w zaawansowanym raku odbytnicy. Pozwolił on uniknąć chemio i radioterapii oraz operacji. Są emocje.

W grupie 12 leczonych pacjentów z zaawansowanym rakiem odbytnicy (stadium II i III) po podaniu dostarlimabu, który jest przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciwko białku programowanej śmierci komórki typu 1 (PD-1) odpowiedź była bardzo dobra. Jest pokusa, aby napisać znakomita.

Trzeba dosłownie zacytować autorów, aby precyzyjnie oddać powód emocji:

Należy podkreślić, że opisana grupa pacjentów jest bardzo mała, a czas obserwacji przynajmniej części z nich nie jest długi. Zatem należy hamować optymizm.

Mimo to – zważywszy na założenia badania – jego wynik jest bardzo korzystny.

Wzięli w nim udział pacjenci z rakiem odbytnicy, który według standardowego postępowania najpierw jest leczony chemioterapią i dodatkowo radioterapią, po czym wykonuje się zabieg wycięcia pozostałej masy guza.

Plan tego konkretnego badania klinicznego zakładał najpierw podanie nowego leku, dostarlimabu a dopiero potem klasyczne leczenie chemiczne, naświetlanie i operację.

Dołączona do publikacji dokumentacja endoskopowa, w której widać wyraźnie uwypuklającą się do światła jelita masę nowotworową, której po leczeniu biologicznym po prostu już nie ma, robi duże wrażenie.

Wydaje się, że jeszcze większe emocje będą towarzyszyły oczekiwaniu na opis dalszej obserwacji tej grupy pacjentów i innych tego typu badań klinicznych, ponieważ nie wiemy, czy efekt ten jest trwały, a także czy inni chorzy będą równie dobrze reagowali.

O korzyściach z innej terapii będącej rodzajem profilaktyki onkologicznej piszemy w artykule Czy eradykacja Helicobacter pylori rzeczywiście zmniejszyła ryzyko raka żołądka? Skutki interwencji po 26 latach.

Na podstawie:

  1. Cercek A i wsp. PD-1 Blockade in Mismatch Repair-Deficient, Locally Advanced Rectal Cancer N Engl J Med. . 2022 Jun 5. doi: 10.1056/NEJMoa2201445

Fotografia: 藤澤孝志 na licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

    NAPISZ DO REDAKCJI

    Informujemy, że administratorem danych osobowych jest firma Medicina Proxima Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Modzelewskiego 35, lok U-1. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności. Kontakt z powołanym Administratorem danych osobowych pod adresem email: biuro@medicinaproxima.com. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu pełnego korzystania z Portalu: www.ibdinfocus.com.