Remisja histologiczna po dwóch latach leczenia ozanimodem – jak często?

Remisja histologiczna po dwóch latach leczenia ozanimodem

Ocena w tygodniu 104 jest teraz prawdopodobnie najdłuższą dostępną obserwacją tej terapii. Czego można się spodziewać? PUNKT WIDZENIA CO WIADOMO – Ozanimod jest modulatorem receptora fosforanu sfingozyny 1 (Sphingosine 1- phosphate, S1P). Ozanimod z wysokim powinowactwem wiąże się z receptorami 1 i 5 dla S1P. Mechanizm dalszego działania nie jest do końca poznany, choć finalnie wiąże się z hamowaniem migracji limfocytów poza obwodowe narządy limfatyczne, czyli do np. OUN i do jelita . Ozanimod, pod nazwą Zeposia® jest zarejestrowany do stosowania u dorosłych z rzutowo-remisyjną postacią stwardnienia rozsianego oraz od niedawna we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego . Jest lekiem przeznaczonym do stosowania doustnie, raz dziennie. Nie ma zarejestrowanego wskazania w chorobie Leśniowskiego-Crohna . CO NOWEGO – pacjenci z colitis ulcerosa, którzy uzyskali odpowiedź na leczenie ozanimodem w trakcie badania drugiej fazy (TOUCHSTONE) byli dalej monitorowani przez prawie 4 lata w badaniu otwartym (niezaślepionym). Endoskopie wykonywano w tygodniu 56 badania otwartego i na koniec leczenia. W tygodniu 56 i w tygodniu 104 wśród osób, których dane były dostępne (analiza OC – observed cases) odsetek remisji histologicznych zmniejszył się z 46,3% do 38,5%, ale częstość samej poprawy endoskopowej była na niemal niezmienionym poziomie 46.4% vs, 46.5% . Ryć. Dynamika zmian endoskopowych i…

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.