ECCO. W parasolowym projekcie fazy 2a – PIZZICATO – wykazano skuteczność i bezpieczeństwo stosowania dwóch nowych jakinibów ritlecytynibu i brepocytynibu w chorobie Leśniowskiego-Crohna. Oceniane w tyg. 64 istotnie częściej niż placebo wiązały się z remisją kliniczną (odpowiednio ∆=34,4% i ∆=33,8%). (OP09) Journal of Crohn’s and Colitis, Volume 18, Issue Supplement_1, January 2024, Page i16, https://doi.org/10.1093/ecco-jcc/jjad212.0009   Aby napisać do redakcji, zaloguj się.

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.